KredEx: makseraskused kasvavad võrdeliselt ekspordiga


KredEx: makseraskused kasvavad võrdeliselt ekspordiga
KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm.

Välisturgudele laienevad ettevõtted põrkuvad levinud müüte uskudes üha sagedamini ootamatustega, mis võivad ettevõtet kahjustada, teatas Krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm.

Aasta jooksul tuleb KredEx Krediidikindlustusel tegeleda ligi saja ettevõttega, kelle koostööpartner pole olulisel määral arveid tasunud - neist ligi kolmandik lõpeb kahjuga. Rukholm. Seetõttu juhib Rukholm tähelepanu kolemele anim lvinud müüdile, mis seonduvad ekspordi ebaõnnestumisega.

1. müüt: probleeme võib tekkida pigem uute koostööpartneritega

Kuigi Eesti ettevõtete seas juurdub aktiivse eksporditurgude otsimisega üha enam põhimõte “parem karta kui kahetseda”, kaob valvsus sageli pikaajaliste stabiilsete partnerite osas. Tegelikkuses näitab KredEx Krediidikindlustuse praktika, et ligi pooled kahjujuhtumitest ja makseprobleemidest on seotud just pikaajaliste koostöösuhetega. Põhjused makseraskuste taga on erinevad. Näiteks teatab aastaid koostööpartneriks olnud laitmatu taustaga välismaa ettevõtte ootamatult pankrotist, juhi vahetus toob väljakutseid või toimub tehases õnnetus, mis hävitab suurema osa partneri tootmisest ning mõjutab ka ettevõtte maksekohustuste täitmist.

2. müüt: ekspordi kindlustamine on vaid kulu

Kuigi riskide maandamiseks sõlmitud krediidikindlustusega kaasneb ettevõtte jaoks teatud kulu, on sel oluline väärtus. See ei ole ainult kahjude hüvitamine. Krediidikindlustus pakub ettevõttele ekspordi laiendamisel ja müügi kasvatamisel kindlustunnet ning annab konkurentsieelise, kuna pakub professionaalset ostja taustauuringu ja finantsanalüüsi teenust. Selle põhjal saab ettevõte langetada paremaid äriotsuseid, keskendudes samal ajal põhitegevusele ning sobivate klientidega suhete loomisele.

3. müüt: kui koostööpartner ei maksa, saan raha kätte kohtu kaudu

Ka siin on tegemist pooliku tõega, sest kuigi eksportiv ettevõte võidakse kohtus õigeks tunnistada, järgneb sellele nn õiguse realiseerimine ehk raha tegelik väljanõudmine. Paraku võib raha väljanõudmine osutuda ebameeldivalt pikaajaliseks, sest partneril lihtsalt ei ole raha, mida välja maksta. Kohtu kaudu mõistetud õigus rahale ei tähenda, et see ära makstakse. Samas maksab kindlustus hüvitise välja ka siis, kui ostja enam maksejõuline ei ole, eeldusel muidugi, et müüja on oma kohustused täitnud. Kuigi ka kindlustuse puhul tuleb vahel õiguse mõistmiseks kohtu poole pöörduda, on pärast müüja kasuks tehtud otsust kindlustatud kahjude hüvitamine garanteeritud.