Kredex: seitse soovitust ekspordi rahastamiseks

 (2)
Kredex
KredexFoto: Ilmar Saabas

Palju on räägitud ekspordist, nii võimalikest sihtmaadest, nende ärikombestikust ning ka edulugudest. Ent vähe on olnud juttu sellest kuidas oma ekspordiplaanid reaalselt ellu viia. Ehk lihtsamalt öeldes - kust leida raha ja kuidas ise juhtida protsesse nõnda, et maandad riskid ja kindlustad edukad tehingud.

Alljärgnevalt toome välja mõned soovitused, mida eksportides silmas pidada:

1. Kindlustage laekumata arvete risk. Vajadusel saab laekumata arvetest tulenevaid nõudeid müüa või nende vastu laenu võtta. Selliseid laenukohustusi pole vaja bilansis kajastada ja need ei suurenda ettevõtte laenukoormust. Krediidikindlustus on tavaline kindlustus ja see võimaldab oluliselt maandada riske ja muudab ettevõtte konkurentsivõimelisemaks.

2. Muutke oma finantslahendus konkurentsieeliseks. Ostjal ei pruugi olla nii soodsat finantseerimist kui ettevõte saab pakkuda. Rahvusvaheliselt on pigem tavapärane, et ettemaksu puhul on kaubal üks hind ja maksetähtajaga maksmisel mõnevõrra kõrgem. See võib olla äriparterile soodne laen ning tehing ei jää katki.

3. Kasutage faktooringut. Nõuete tagatisel laenamine on lihtsaim viis käibekapitali vajadustele reageerida. Faktooring sobib ettevõttele, kelle käibevarast moodustavad olulise osa ostjatelt laekuvad arved. Faktooring on ostjatelt laekumata arvete loovutamine, tagamaks ettevõttele vajalikul hetkel vabade vahendite olemasolu. Nõnda on võimalik vältida tarbetult pikki ooteaegu.

Seotud lood:

4. Mõelge läbi lahenduse kogukulud. Võrrelge lahenduse kulusid kui peaksite teostama oma ostjate krediidivõimekuse analüüsi, määrama adekvaatse riskilimiidi, jälgima nende ostjate finantstervist, maksma laenuintressi, jne. Nii näeb nii enda, kui ka tehingu teise osapoole võimalusi kui ka projekti võimalikke valukohti. Läbimõeldud tegevuskava aitab ennetada ootamatutest tulenevat teadmatust ja suutmatust olukorda adekvaatselt hinnata/lahendada.

5. Olge finantseerijaga aus. Teavitage kõigist tehingu asjaoludest, ka varasema koostöö tegelikust olukorrast. Ärge sõlmige kõrvalisi kokkuleppeid. Maksete hilinemisel teavitage kõiki finantseerimise osapooli. Häid ja töötavaid ekspordi finantseerimise lahendusi ei ole liiga palju, ettevõtte huvides on seda koostööd hoida ja laiendada.

6. Tehke ostjale kohe õige pakkumine. Arvesta nii sihtturu kui ka sektori eripäradega – uurige ostja tausta, millises sektoris ta tegutseb, milline on tema laenuvõimekus. Ja siis pakkuge talle kohe võimalikult sobivad maksetingimused. Ainuüksi geograafilise asukoha järgi võttes Skandinaavias on keskmine pakutav maksetähtaeg lühem ja ka mittelaekumisi vähem, kuid näiteks Lõuna-Euroopas on maksetähtaeg kohati juba üle 90 päeva.

7. Hoidke end kursis erinevate lahenduste ja parimate praktikatega. Osalege erialaliitude, pankade, kindlustajate seminaridel, üritustel ja küsige uute lahenduste kohta. Õppige tundma kõiki arveldusteenuseid, kuid ärge unustage, et finantssektor areneb pidevalt. Näiteks toimub Tallinnas 19. oktoobril Eesti Ekspordi Finantseerimise konverents, kus ettevõtjad ja finantseerijad räägivad oma praktilistest kogemustest ekspordi finantseerimisel. Sarnastel üritustel kuuldud kogemused tulevad kasuks ekspordi planeerimisel. Pakkuge ise välja lahendused oma tarnijale. Kui ettevõtte tehingu maht või teostatav projekt on piisavalt suur, siis on võimalik leida rahvusvaheline pank, kes aitab ostjal tehingut finantseerida.