Kredex tõstab laenukäenduse summa 5 miljonile eurole

 (4)
Kredex tõstab laenukäenduse summa 5 miljonile eurole
Meelis Tambla.

Riiklik finantsasutus Kredex muudab laenukäenduse, stardilaenu ja krediidikindlustuse tingimusi. Suurim muutus on see, et ettevõtetele väljastava laenukäenduse summa tõstetakse 2 miljonilt eurolt 5 miljonile eurole.

„Suurendame laenukäenduse summat, et toetada eelkõige ekspordile orienteeritud ettevõtete kiiret arengut. Eksportijate puhul, kes kavandavad kapitalimahukaid investeeringuid või vajavad tegevusala spetsiifikast tulenevalt suures mahus pangagarantiisid või käibevahendeid jääb 2 miljoni euro piir liiga väikseks,“ ütles Kredexi juhataja Lehar Kütt.

Kredexi teatel on nende eesmärgiks sellega parandada alustavate ja väike- ning keskmise suurusega ettevõtete rahastamisvõimalusi.

Üle vaadatakse ka käendustasud, mis jäävad nüüdsest vahemikku 0,4%-3,8% käenduse jäägilt.

Samuti muutuvad stardilaenu tingimused. Senise 64 000 euro asemel saavad alustavad ettevõtted taotleda stardilaenu 100 000 euro ulatuses. Samaaegselt vähendatakse ka isikliku käenduse nõuet 40 protsendilt 25 protsendile.

„Stardilaenu summa tõstmine võimaldab nüüd hoo sisse lükata ka kapitalimahukamatele projektidele. Nendeks võivad olla eelkõige tootmisega alustavad ettevõtmised, mille tarvis on vaja soetada seadmeid ja valmistada ette tootmisruume,“ sõnas Kütt.

Eksportivatele ettevõtetele laiendatakse võimalust kindlustada laekumata arvetest tulenevaid kahjusid pikaajaliste eksporditehingute puhul. Samuti lihtsustatakse krediidikindlustuse sõlmimist väikeettevõtetele, kes sageli vajavad kindlustust vaid üksikutele ostjatele.

„Laekumata arvete krediidikindlustus võimaldab ettevõtjatel julgemalt eksportida. Meie poolt eelmisel aastal läbi viidud küsitlus näitas, et ligikaudu 25 protsendi ettevõtjate arvates käesoleval aastal maksmata arvetega seotud riskid kasvavad. /.../ Just väikeste ettevõtete puhul peab kindlustuse taotlemine ja kättesaadavus olema võimalikult lihtne, et ükski eksporditehing ei jääks tegemata, “ ütles Kredex Krediidikindlustuse juhatuse esimees Meelis Tambla.

Sihtasutuse Kredex ja AS Kredex Krediidikindlustuse finantsinstrumente rahastatakse osaliselt Euroopa struktuurivahenditest. Kredex on finantsasutus, mis aitab Eesti ettevõtetel kiiremini areneda ja turvalisemalt välisturgudele laieneda, pakkudes laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi.