Kui palju maksab töötajate lojaalsus?


Seminar "Mis juhtub palkadega 2018. aastal"
Kadri SeederFoto: Hendrik Osula

Tööandjale lojaalsete ja organisatsiooniga tugevalt seotud töötajate keskmine brutotöötasu oli üle 1300 euro, selgus kevadel Palgainfo Agentuuri ja Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööturu- ja palgauuringu tulemustest.

Palgainfo Agentuur hindab töötajate lojaalsust mitme küsimuse põhjal – kuivõrd aktiivne on töötaja tööturul, kas ta on kandideerinud teistesse ettevõtetesse tööle ja plaanib lähiajal töökohta vahetada ning kui pikka staaži oma praeguse tööandja juures kavandab. Organisatsiooniga seotust iseloomustab see, kas töötajale meeldib organisatsioonis töötada, on ta selle üle uhke ning kuivõrd läheb talle korda organisatsiooni käekäik.

Tööandjale lojaalsete töötajate keskmine brutotöötasu oli aprillis 2018. a. 1386 eurot, organisatsiooniga väga tugevalt seotud ja kõrge lojaalsusega töötajad teenisid üle 1500 euro brutotöötasuna. Organisatsiooniga nõrgalt seotud ja tööturul aktiivsete töötajate keskmine brutotöötasu jäi alla 1200 euro.

„Töötajate lojaalsus on tihedalt seotud töötasuga, mis aga ei tähenda, et kõik madalama palgaga töötajad plaaniks töökohta vahetada või et kõrgem palk tagab automaatselt töötajate lojaalsuse. Organisatsiooniga tugevalt seotuid töötajaid on ka madalama palgaga gruppides, samuti on kõrgemas palgagrupis töötajaid, kes on valmis töökohta vahetama,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Seotud lood:

„Palga kõrval mõjutavad oluliselt töötajate lojaalsust läbisaamine töökaaslaste ja vahetu juhiga ning tööalased arenguvõimalused. Praeguses tööturu olukorras, kus paljud ettevõtted soovivad uusi töötajaid värvata, saab järjest tähtsamaks olemasolevate töötajate lojaalsuse hoidmine ja organisatsiooniga emotsionaalse seotuse loomine ning seda mitte ainult rahaliste vahenditega,“ lisas Kadri Seeder.

„Eesti tööturul leidub tuhandeid vabu töökohti ja pea pooled (48%) uuringus osalenud töötajatest, olid viimaste kuude jooksul saanud kutse mujale tööle kandideerimiseks otse tööandjalt, personaliotsingu firmalt või tuttavalt. Lisaks on paljud Eesti töötajad avatud haarama kogemusi ka välismaal, mis tähendab, et Eesti tööandjad peavad olema konkurentsivõimelised ka rahvusvahelisel tööturul,“ kommenteeris uuringut CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

„Tööandjatele tähendab taoline tööturu aktiivsus, et lisaks uute töötajate ettevõttesse meelitamisele, tuleb igapäevaselt vaeva näha ka parimate töötajate hoidmisega. Talentide lojaalsus maksab aga keskmisest enam ja väga suurt rolli mängivad ka juhtimiskvaliteet, vabadus otsustada töö aja ja koha üle ning arenguvõimalused,“ lisas Henry Auväärt.