Kui suur rahalehm on ämmaemandate ühingule Perekooli keskkond?

 (35)
Kui suur rahalehm on ämmaemandate ühingule Perekooli keskkond?
Foto: Raivo Tasso

Tänasest Eesti Päevalehest saab lugeda sellest, kuidas viis portaalis Perekool Marika Korolevi solvanud „kägu" said pähe inimese näo ja külge konkreetsed nimed ning neile määrati anonüümselt esitatud postituste eest reaalsed karistused. Lisaks sai karistada ka portaali pidaja Eesti Ämmaemandate Ühing (EÄÜ), sest üks nende poolt kohtule esitatud IP aadress oli vale ning süüpinki sattus vale inimene. Loe kogu lugu siit. Kuidas aga läheb ühingul, kes veab portaali perekool.ee? Millega nad veel tegelevad ning kas Perekool on nad ka rikkaks teinud?

Alustame Perekool.ee'ga. Oma 2017. aasta aruandes ütleb ühing, et EÄÜ koos oma liikmetega panustab aktiivselt kogukonna teenimisse läbi erinevate tegevuste. Kogukonna teadlikkuse suurendamise eesmärgil arendab EÄÜ eesmärgipäraselt lapseootel ja lastega peredele suunatud veebikeskkonda perekool.ee. See on otsekanaliks suhetes klientide ja sihtgrupiga.

„Tegevuse eesmärgiks 2017.a. oli jätkata veebikeskkonna tehnilise ülesehituse kaasajastamist, sisuosa atraktiivsemaks muutmist ja aktiivset sisutootmist veebikommuuni arendamise eesmärgil. Reklaamimüüki vahendas koostöölepingu alusel SmartAD OÜ & TV3 AS," on aruandes kirjas.

Lisaks selgub, et veebikeskkonnal on 47 000 registreeritud kasutajat. Unikaalseid külastusi veebilehel 104 865, erinevate lehtede külastusi 1 035 017, keskmine lehtedel viibimise aeg 6,86 minutit. Veebikeskkonna arendamisel on eesmärgiks võetud kogukonnateadlikkuse suurendamine ja ajakohase informatsiooni kättesaadavaks muutmine.

„Perekool.ee meeskonnas oli 2017. aasta esimesel poolel palgalisel tööl kokku 2 inimest ja teisel poolel 1 palgaline töötaja Perekool.ee tegevuse finantsallikaks on reklaamipinna müügist saadavad vahendid, millest kaetakse keskkonna arendamise ja haldamise kulud ning osa EÄÜ üldkuludest," seisab aruandes.

Mida räägivad numbrid?

Ühingu 2017. aasta aruanne näitab, et tulu teeniti kokku 99 000 eurot, aasta varem oli see summa 78 600 eurot. Kasvas nii liikmetelt saadud tulu, aga eriti tulu ettevõtluselt, millest suur osa on tõenäoliselt just perekool.ee'ga seotud.

Liikmetelt koguti kokku 25 799 eurot, annetusi ja toetuseid saadi 3600 ning muid tulusid 9796 eurot. Tulu ettevõtlusest oli aga ligi 60 000 eurot. Ühingu tööjõukulude real oli kirjas 52 758 eurot.

Kui 2016. aasta lõpetati 6887-eurose kahjumiga, siis eelmisel aastal teeniti peaaegu sama palju kasumit.

Aruandest tuleb välja, et Perekooli arendamisele kulutab ühing 2000-3000 eurot aastas.

Ühingul oli 2017. aasta lõpus raha 32 796 eurot, sellest 11 600 deposiidikontol ja 21 196 arvelduskontol.

Millega ühing veel tegeleb?

2017. aastal jätkus neil koostöö Sihtasutus Kutsekojaga. EÄÜ Kutsekomisjon tegeles ämmaemand tase 6 ja ämmaemand tase 7 kutsehindmisega.

EÄÜ täidab põhikirjaliselt ka ametiühingu funktsioone. EÄÜ on Rahvusvahelise Ämmaemandate Konföderatsiooni (ICM) ja Euroopa Ämmaemandate Assotsiatsiooni (EMA) aktiivne liige, millega kaasneb kohustus tasuda mõlema organisatsiooni liikmemaksu.

Eesti Ämmaemandate Ühing (EÄÜ) on üle-eestiline, vabatahtlik, sõltumatu, ämmaemandusabi valdkonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid ühendav ametiühing, mille tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel ja ühistegevusel. EÄÜ on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma pitsat, sümboolika ja pangakontod. EÄÜ juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest, muudest õigusaktidest ja põhikirjast.

EÄÜ missioon on arendada ämmaemandust ning ämmaemandusalast haridust eesmärgiga tõsta emadele, vastsündinutele ja peredele pakutavate tervishoiuteenuste taset koostöös kõigi institutsioonide, isikute ja isikute ühendustega, kelle tegevus ei ole vastuolus EÄÜ tegevusega. Eesmärgi saavutamine toimub läbi ühingu liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ning huvide edendamise ja kaitse.

Ühingu tegevjuhatus on 7-liikmeline (sh. president ja asepresident, kes on palgalised), koosolekud toimuvad igakuiselt. Ühing rendib koosolekute läbiviimiseks ruume enamasti Tartus või Tallinnas. Ühingu liikmete hulk seisuga 31.12.2017. a. oli 339, neist 309 põhiliiget ja 30 üliõpilast.

Seitsmendat aastat on rakendatud EÄÜ koolituskava, mille eesmärk on täiendkoolituse süstemaatiline pakkumine, arvestades ämmaemandate koolitusvajadust ning toetades professionaalset ja isiksuslikku arengut ka regionaalseid eripärasid arvestavalt. Kalendriaasta vältel korraldati kokku üheksa kutsealast arengut toetavat koolitust.

EÄÜ tegeleb aktiivselt ühingu logoga toodete arendamise ja müügiga liikmetele, ning reklaamesemete jagamisega koostööprojektidele, -partneritele, eesmärgiga tutvustada EÄÜd ning panustada kutsekuvandi kujundamisse.