Kui vundament vajub — tõhus tehnoloogia pinnase kindlustamiseks


Kui vundament vajub — tõhus tehnoloogia pinnase kindlustamiseks
Üks vajumise tundemärke on hoonesse ja selle seintesse tekkivad praod. Foto: URETEK

Üks vajumise tundemärke on hoonesse ja selle seintesse tekkivad praod. Vajumine on sageli seotud vundamendialuse pinnase aluskihtide ja niiskusesisaldusega, seejuures ei pruugi probleem olla maapinna lähedal, vaid mitme meetri sügavusel, näiteks savipinnases. Probleeme võib olla ka buumiaegsete ehitistega — enne ehitamist ei tehtud piisavalt uuringuid või on aluspinnas jäänud korralikult tihendamata.

„Eriti tundlikud vajumisele on savipinnased, mis kahanevad ja paisuvad sõltuvalt muutuvast niiskuse­sisaldusest. Nii hakkabki pinnas niiskuse mõjul mängima ning hoone konstruktsioon vajuma. Vahel võib vesi vundamendialuse pinna isegi ära uhtuda, tulemuseks on pinnase ja hoone nihkumine,“ tõdeb URETEK Balticu juht Roman Reiner-­Latõšev.

Lisaks pinnase niiskusesisaldusele võib vajumist tekitada kõrvalobjektil toimuv ehitustegevus, hoone juurdeehitus või kasvavate mahtude tõttu suurenev koormus.

URETEK´i tehnoloogia kasutab geopolümeervaikude segu, millega parandatakse aluspinna kandevõimet. Geopolümeeridega tihendatakse hoone vundamendialune, vajadusel looditakse uuesti vajunud hoone osad. Tehnoloogia eelis on materjali vastupidavus, kiirus ja mugavus — tegevus ei seiska tavapärast elu- või töörütmi.

Lahendus sõltub iga hoone eripärast
Esmajärjekorras tuleks vajumise põhjus likvideerida ehk aluspind stabiliseerida. Sobiv lahendus valitakse konkreetse koha tingimuste järgi ning sageli tuleb kasutada mitme lahenduse ja tehnoloogia kombinatsiooni.

Tüüpiline viga on see, et valatakse vajunud põrandale lisakiht betooni, mille tulemusel pannakse niigi nõrgale aluspinnasele veelgi suurem koormus ja vajumine hoopis intensiivistub. See on kosmeetiline parandus, mis ei lahenda probleemi ning tõstab ka põrandaküttega objektide küttekulusid.

URETEK pakub vastupidavat lahendust
Pinnase tihendamine URETEK´i geopolümeervaikude seguga on Soomes pea 40 aastat tagasi välja töötatud lahendus, mis võimaldab kaevetöödeta ja väikse ajakuluga pinnast tihendada. Töid saab teha kitsastes oludes ja paisuv geopolümeer toimib erinevates pinnastes. Ümberkaudset keskkonda häiritakse minimaalselt.

Geopolümeer on äärmiselt vastupidav, mis ei lagune ei vees ega kemikaalide toimel, samuti on see vastupidav ajas. Tehnoloogiat on maailmas laialdaselt kasutatud elu-, äri- ja avalike hoonete, lennukite maandumisradade ja ruleerimisalade, muinsuskaitseliste hoonete, maanteede, raudteede ülesõidukohtade, tammide, sadamakaide ning sildade aluspinnaste stabiliseerimiseks.

Oluline on materjali paigaldamistehnoloogia
Aluspinda saab tihendada näiteks põrandaid lõhkumata ja nii, et ka kogu äritegevus toimub suurema häirimiseta ning laosisustus koos kaubaga või mööbliga jääb omale kohale. Parima tulemuse saavutamiseks on tõstetava konstruktsiooni koormamine raskusega pigem kasulik — nii saavutab pinnase maksimaalse tiheduse.

Kolm tehnoloogiat:

  • Slab-lift: pinnase stabiliseerimine kuni 1,5 meetri sügavuseni ja konstruktsiooni uuesti loodimine.
  • Di: pinnase stabiliseerimine 2–13 meetrini.
  • PowerPile: kasutatakse eriti nõrkade aluspinnaste puhul, kus patenteeritud geotekstiil kottidesse lastakse geopolümeervaikude segu ja paisutatakse kuni 1,5-meetristeks vaiadeks, millega toestatakse ning looditakse vajunud konstruktsioone.

Vaata lähemalt www.uretek.ee