Kuidas mõjutavad valimised Eesti ettevõtlust ja majandust?

 (6)

Ärileht teeb otseülekande seminarilt, kus arutatakse valitsuse ja ettevõtjate vaheliste suhete üle, kes neid suhteid peaks aitama vahendada ning miks on vaja ettevõtjal olla kursis EL-i seadusandlusega. Ülekanne algab kell 9.30 ning seminar kestab keskpäevani. Seminaril rääkis Viljar Lubi, et riigiesindajaga välismaale kaasa minev ettevõtja peaks endalt täpselt küsima, mis ta seal teeb. "Brüsselis tuleb olla oma probleemipüstituses selge ja selge ka selles, mis juhtub, kui seda probleemi ei lahendata," lisas Juhan Lepassaar.


Paneel 1: Valitsussuhted Euroopas

9.30-9.50 Ettekanne: Miks on Eesti ettevõtjatele oluline olla kursis ELi seadusandlusega ja kuidas mõjutab see Eesti ettevõtjate tegevust, räägib Kaisa-Maria Soro-Pesonen, EL-i lobiga tegeleva agentuuri Miltton Brussels tegevdirektor

9.50-10.30 Arutelu: Kuidas mõjutavad Euroopa Liidu direktiivid Eesti ettevõtteid ja nende tegutsemisruumi - kas Eesti ettevõtjail on võimalus nende loomisel kaasa rääkida? Kuidas Eesti riik saab olla Eesti ettevõtjatele toeks välisturgudel uste avamisel? Mida on tehtud seni ja kuidas saaks paremini?

Osalevad:

Juhan Lepassaar, Andrus Ansipi kabinetiülem Euroopa Komisjonis

Viljar Lubi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler

Vestlust juhib Miltton Nordics partner Randel Länts

10.30-10.45 Paus

Paneel 2: Valitsussuhted Eestis

10.45-11.00 Ettekanne: Miks on oluline olla kursis Eesti seadusandluses toimuvaga ning kuidas saaksid ettevõtjad anda oma valdkonnas sisendit loodavale regulatsioonile? Millist rolli mängivad valimistel erakondade valimisprogrammid ning kuidas mõjutavad programmid nelja-aastase valitsusleppe sõlmimist, räägivad Miltton Nordicsi partnerid Martin Kukk ja Rannar Vassiljev

11.00-11.40 Arutelu: Kes saavad aidata ettevõtjail suhelda valitsusasutuste ja poliitikutega ja kas Eestis on võimalik seadusruumi anda oma panus?

Osalevad:

Urmas Reinsalu, justiitsminister

Eiki Nestor, riigikogu esimees

Mait Palts, Kaubandus-Tööstuskoja juht

Vestlust juhib Miltton Nordics partner Gerrit Mäesalu