Kuidas ületada staaride konkurentsi?

 (3)
Talentide konkurents.
Talentide konkurents.Foto: Scanpix, PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Stagneerunud General Electric’ust väga eduka ettevõtte teinud Jack Welch on öelnud, et sul peavad olema parimad mängijad, kuna võidab parimate mängijatega meeskond. Kuna staaridele on omane kalduvus teistega konkureerida, võivad nad kehva juhtimise korral kasu asemel pigem kahju tekitada. Kuidas seda vältida?

Oma ala parimaid tippe ehk staare iseloomustab kõrge ja stabiilne tulemuslikkus, millega nad mõjutavad suurel määral kogu ettevõtte tulemuslikkust. Staarid, olles nähtavad ja mõjukad, innustavad ka teisi rohkem pingutama ja end arendama.

Kuna staaridel on tugev võrgustik, aitavad nad leida uusi võimekaid inimesi ja toovad ettevõttesse uusi ideid ja innovaatilisi praktikaid. Seega on staaride mõju oluliselt laiem kui ainult individuaalselt heade tulemuste saavutamine.

Eriti suur on staaride osatähtsus keerukate ja iseseisvat mõtlemist nõudvate tööde nagu teaduse, arenduse, programmeerimise, tootmise automatiseerimise, müügi jms puhul. 21. sajandil selliste tööde osakaal järjest kasvab, mistõttu suureneb pidevalt ka staaride osatähtsus ettevõttes. Kui Eesti ettevõtted soovivad välisturgudel edukalt konkureerida, peavad meie tipud olema sealsetest tippudest paremad.

Kuna staaridele on omane kalduvus teistega konkureerida, võivad nad kehva juhtimise korral kasu asemel pigem kahju tekitada. Näiteks võivad staarid parima individuaalse tulemuse saavutamise nimel teisi mitte toetada, vajalikku informatsiooni mitte jagada ja ühiseid otsuseid jäärapäiselt torpedeerida. Samuti võivad nad omakasupüüdlikult kasutada neile eelisantud võimu ja ressursse (suuremaid rahalisi vahendeid, õigust kasutada abitööjõudu jms). Seda nähes tekib teises kadedus, väheneb töömotivatsioon ja suureneb soov staaridele vastu töötada. Enamasti kaasnevad sellega korduvad süüdistused staaride ülbuse, enesekeskuse ja teistega mittearvestamise pärast.

Seotud lood:

Uurimused on kinnitanud, et koostööd väärtustavas ettevõttes suhtutakse staaridesse positiivselt ja paljud püüavad samuti staaride sarnaseks saada. Sellises õhkkonnas ei võeta erimeelsusi isiklikena, vaid situatiivsetena ja lahendatavatena. Ja vastupidi, kui ettevõtte kultuur toetab omavahelist konkureerimist, suhtutakse staaridesse negatiivselt, mille tulemusel tekivad ületamatud konfliktid staaride ja ülejäänud meeskonnaliikmete vahel. On selge, et koostööd väärtustava kultuuri kujundavad juhid oma sõnade ja tegudega, mistõttu nemad vastutavad staaride konkurentsi ületamise ja kogu meeskonna heale koostööle suunamise eest.

Staaride juhtimisel on eriti oluline konfliktide tõhus lahendamine. Seejuures on kaks kõige tähtsamat asja ennetatavus ja reageerimine. Ennetavalt on oluline kokku leppida selgetes reeglites kuidas konflikte lahendatakse. Kokku leppida võiks selles, et konflikte ei pea kartma, vaid neid tuleb tunnistada. Samuti selles, et konflikti kohta tuleb koguda usaldusväärseid tõendeid, et konflikti olukorda tuleb ratsionaalselt analüüsida ja lahendada lähtudes ühistest eesmärkidest ning et pärast tuleb teha ühine kokkuvõte, mida sellest kogu meeskonnal õppida on.

Konflikti tekkimisel tuleb sellele viivitamatult reageerida, et konflikt ei eskaleeruks. Näiteks Disney juhid on kokku leppinud selles, et tagavad konfliktide lahendamisel alati kolme asja: igaüks väljendab oma mõtteid juhtimise ja suhtlemise kohta nii, et need on selgelt arusaadavad; igaüks kuulab tähelepanelikult teiste meeskonnaliikmete mõtteid ja igaüks osaleb mõtete ja arvamuste debatis avatult ja siiralt.

Staaride konkurentsi-koostöö konfliktide lahendamist suudavad edukalt juhtida juhid, kes tunnevad väga hästi valdkonda (suutmaks adekvaatselt hinnata olukorra spetsiifikat), on intelligentsed (et nad suudaksid kiiresti probleemidest aru saada ja neid õigesti lahendada) ja on loovad (et nad suudaksid keerukaid olukordi innovaatiliselt lahendada).Juba 3.mail toimub hinnatud Eesti Juhtide Konverents, kus 21. sajandi juhtimise aktuaalsemaid teemasid lahkavad parimad juhtimisspetsialistid. Tutvu programmiga ja registreeru SIIN.