Kuidas valida ettevõttele nime?


Ettevõttele nime valides mõtle tulevikule.
Ettevõttele nime valides mõtle tulevikule.Foto: Shutterstock

Ettevõtte nimi kannab endaga suurt osa firma identiteedist. Seega tuleks nime valida hoolikalt ja pikaks ajaks. Kuigi hilisem nimemuutus on võimalik, võib see minna kulukaks ja tuua vahel kaasa isegi klientide kaotuse, kirjutab Eesti Päevalehe erileht Oma äri.

Tutvuge asjakohaste õigusaktidega
Ettevõtte nimi on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Firmal võib olla ainult üks ärinimi ja see peab olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. Eristumine ei olegi nii lihtne, kuna Eestis luuakse aastas keskmiselt üle 10 000 uue ettevõtte.

Äriseadustik seab ettevõtte nimele piirangud, mis on seotud õigusliku vormi ja heade tavadega ning kaubamärgi, geograafilise tähise, riigi, haldusüksuse ja isiku nime kasutamisega. Füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime ning ei või sisaldada äriühingule viitavat täiendit ega lühendit.

Kontrollige soovitud ettevõtte nime
Enne ettevõtte registreerimist kontrollige äriregistri teabesüsteemist, kas teie valitud nimi on veel vaba. Äriregistri nimepäring võimaldab otsida samasuguseid ja sarnaseid ärinimesid ning kaubamärke. Selle üle, kas uus nimi on selgesti eristatav ja seadusele vastav, otsustab registrit pidav kohus.

Kontrollige domeeninime
Uurige valitud ärinime kasutamise võimalikkust kindlasti Eesti Interneti Sihtasutuse kodulehe domeeniregistrist, sest varem või hiljem vajate ettevõttele veebilehte. Hea domeeninimi peaks olema lühike ja meeldejääv ning seostuma nime, kaubamärgi või tegevusvaldkonnaga. Domeeninimi võib, aga ei pea sisaldama ettevõtte nime. Kui teie ettevõtte nimega domeen on hõivatud, ärge heitke meelt. Kui laiendiga .ee domeen on juba kasutusel, võite kaaluda näiteks laiendit .eu, .org või .com. Välisturul tegutsedes võite registreerida domeeninime kõigi oluliste maatunnustega (.fi, .lv, .ru jne).

Kontrollige kaubamärki
Patendiameti kodulehel jõuate selgusele, kas ja millises valdkonnas on teie valitud ärinimi kaubamärgina kaitstud. Kui see langeb teie valdkonnaga kokku, võib kaubamärgi omanik nõuda, et te oma ettevõtte nime muudaksite.

Otsige nime Google’ist ja sotsiaalmeediast
Sisestage valitud ärinimi Google’i otsingumootorisse ja tehke kindlaks, kas internetis leidub tulemusi, mida võiks teie ettevõtte nimega ekslikult samastada. Selleks, et vältida arusaamatusi, mõelge alternatiivsele nimele.

Kontrollige tulevase ärinime saadavust ka nendes sotsiaalmeedia keskkondades, mida soovite ettevõtte kommunikatsioonis kasutama hakata.

Mõelge tulevikule
Ettevõttele nime valides mõelge paar aastat ette. Kas nimi on sobilik ka siis, kui hakkate oma tooteid müüma välisturgudel või laiendate toodete valikut? Ettevõtte nimi, mis on liiga tugevalt seotud asukohaga või mis sisaldab toote nimetust, ei pruugi siis enam sobida.

Kokkuvõtteks
Kõige olulisem on muidugi see, et ettevõtte nimi teile endale meeldiks, sest on raske olla edukas nimega, mida häbenete. Leidke ärinimi, mis mahuks keskteele ehk ei oleks mittemidagiütlev, väga otseütlev ega üleliia loominguline.