Kultuuriministeeriumi kantsler kritiseerib teravalt ERMI juhi Tõnis Lukase tegevusetust

 (27)
Paavo Nõgene.
Paavo Nõgene.Foto: Vallo Kruuser

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) endine turundusjuht, majandusmagister Andres Arrak tegeles ERM-i kulul igasuguste huvitavate asjadega, kuid neist suurel osal ei olnud riikliku muuseumiga vähimatki pistmist.. Kultuuriministeeriumi kantsler, reformierakondlane Paavo Nõgene leiab, et kõrgeid stiilipunkte muuseumile sellise käitumise eest anda ei saa.

"Kommentaariks ühe isikuga sõlmitud käsunduslepingu teemale, kus kõik aruandes esitatud tööd pole ilmselt otseselt seotud tööülesannete täitmisega ERM-is, saame öelda, et kõrgeid stiilipunkte sellise käitumise eest ei saa anda ei ERM-i direktorile ega ERM-i raha eest töid teinud isikule," ütles Nõgene Ärilehele antud kommentaaris.

"Loodetavasti ERM-i direktor (Tõnis Lukas, IRL - toim.) tunnetab oma kohustust riigieelarveliste vahendite kasutamisel järgida nende kasutamise sihipärasust," lisas kantsler.

Kultuuriministeeriumi  viis auditi ERMis läbi selle aasta alguses. Ministeeriumist vastati Ärilehe küsimusele, et millilsed on auditile järgnevad sammud, et ERM on koostanud omapoolse tegevuskava auditi aruandes toodud puuduste kõrvaldamiseks ning kokkulepitud tegevuste täitmist kontrollib ministeerium 2016. aasta alguses.

Kultuuriministeeriumi ERMis läbiviidud auditist selgus muuhulgas, muuseumi direktor Tõnis Lukas on mitmete tööde tegemiseks sõlminud käsunduslepinguid, millest osa on tegelikult töölepingud.