Kümned miljonid mängus: Tallinna Vesi esitas Eesti riigi vastu ametliku nõude

 (85)
Kümned miljonid mängus: Tallinna Vesi esitas Eesti riigi vastu ametliku nõude
Foto: Andres Putting

Mai keskel saatis tunnustatud Londonis resideeruv advokaadibüroo neljale Eesti ministrile märgukirja, kus hoiatati, et kui riik ei arvesta Tallinna Vee ja United Utilities'i nõuet, siis pöördutakse rahvusvahelise arbitraaži poole. Nõudesumma on hetkel üle 10 miljoni euro, mis võib aga kasvada.

Maailma üks suuremaid advokaadibüroosid Herbert Smith Freehills saatis 12. mail käesoleval aastal Taavi Rõivasele, Jürgen Ligile, Urve Palole ja Andres Anveltile ametliku kirja, milles seisab, et nende kliendid Tallinna Vesi ning Hollandi ettevõte United Utilities plaanivad enda kaitseks pöörduda rahvusvahelise arbitraaži poole.

„Eesti valitsusasutused ei ole kinni pidanud kokkulepetest. Selle tõttu on meie kliendid kannatanud juba üle 10 miljoni eurost kahju. Kui midagi ette ei võeta, siis võib kahju kasvada 90 miljoni euroni. See juhtub, kui tariifid jäetakse kuni 2020. aastani külmutatuks. Kahju võib aga kasvada lausa 200 miljoni euroni, kui Eesti Vabariigi valitsus plaanib tariife vähendada plaanitud 29% võrra. Meie kliendid nõuavad seniste kahjude täielikku korvamist ning kinnitust, et riigi asutused täidavad edaspidi kokkuleppeid."

Ametlikus kirjas on märgitud, et büroo klientidel on õigus pöörduda lahenduse saamiseks rahvusvahelise arbitraaži poole.

2001. aastal ostis Hollandi ettevõte United Utilities 50,4% Tallinna Veest. „Pärast investeeringu tegemist on Tallinna Veega käitutud diskrimineerivalt ja ebaausalt. Seda on teinud nii parlament, majandusminister kui ka konkurentsiamet (kokkuvõtvalt - mitmed riigiasutused). Niisiis ei ole Eesti riigiasutused järginud lepinguid ja seadusi, millega United Utilities tehingut sõlmides arvestas.

Seotud lood:

Tallinna Vee esindajad on varasemalt sel teemal öelnud järgmist:

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist õigusvastaselt keeldunud rahuldamast ettevõtte poolt esitatud veeteenuse hinnataotlusi, olgugi, et Eesti kohtud on tunnistanud AS Tallinna Vesi ning Tallinna Linna vahel sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks. Halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni. Esitatud hinnataotlused on täiel määral vastavuses Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) poolt toetatud erastamislepinguga, mille kiitis 2000. aastal heaks ka Eesti Vabariigi Valitsus.

AS Tallinna Vesi taotleb Konkurentsiametilt võimalike kahjude hüvitamist, mille kogusumma lepinguperioodi lõpuni 2020. aastal, ületab 90 miljonit eurot. Sellises mahus kompensatsiooninõue kohaldub juhul kui hinnad jäävad 2020. aastani muutmata. Üle 50 miljoni euro nõude summast on juba tekkinud kahju, mille on põhjustanud Konkurentsiameti õigusvastane tegevus mitte kooskõlastada tariife perioodil 2011 - 2013. Hindade kooskõlastamata jätmine on juba avaldanud ning avaldab mõju perioodile 2011 - 2020. Ülejäänud kahju tekkimist on võimalik vältida eeldusel, et Konkurentsiamet lõpetab õigusvastase tegevuse.