Kümned tuhanded ettevõtjad saavad lõpuks oma tahtmise. Juhtidele ja FIE-dele hakkab kehtima töötuskindlustus

 (97)
Ille Nakurt-Murumaa
Ille Nakurt-MurumaaFoto: Andres Putting

FIEd ja ettevõttes töötavad omanikud ja juhid on olnud kuni seniajani keerulises seisus - neil on puudunud juurdepääs töötuskindlustussüsteemile. Kriis on näidanud ära sellise olukorra ohtlikkuse ning töötukassa nõukogu tegi 13. mail otsuse, mis annab muudatusele rohelise tule.

Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon (EVEA) saatis 13. mail sotsiaalministeeriumile oma seisukohad töötuskindlustusseaduse muutmise seaduse eelnõule, mis sisaldavad konkreetseid töötuskindlustuskaitse laiendamise ettepanekuid. Tööturul toimuvate muudatuste tõttu on meil nimelt üha enam inimesi, kellel puudub juurdepääs töötuskindlustussüsteemile nende töö tegemise vormi tõttu. Töötuskindlustusele on täna juurdepääs tagatud töölepingu, avaliku teenistuse ja võlaõigusliku lepingu (käsund ja töövõtt) alusel töötavatele isikutele.

Samas ettevõtjana tegutsemise ja nn traditsioonilise töö piirid on hägustumas ning on oluline mõista, et ka ettevõtjana tegutsemine on töö, millega endale sissetulekut teenida. Seega, kui tehakse tööd läbi mõne ettevõtlusvormi, mis on täna täielikult töötuskindlustusega katmata, siis oleks ka õiglane tagada neile inimestele võimalus teha töötuskindlustusmakseid ja saada sellega koos töötuskindlustuskaitse.

Töötukassa otsus

Ministeerium teatas EVEAle, et samal päeval ehk 13. mail on töötukassa nõukogu andnud põhimõttelise heakskiidu töötuskindlustushüvitiste reformile ning ministeerium on saatnud valitsusele ettepaneku muuta tööturuteenuste ja -toetuste seadust ning töötuskindlustuse seadust ja hõlmata töötuskindlustussüsteemi juhtimis- ja kontrollorgani liikmed ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

"EVEA saatis juba enne kriisi, 4. märtsil sotsiaalministeeriumile ettepaneku kaasata füüsilisest isikust ettevõtjad ja ettevõtete juhtorganite liikmed töötuskindlustuse süsteemi. Kriis tõi probleemi eriti teravalt esile ning alates selle esimestest päevadest, sh oma 15. märtsi kriisimeetmete ettepanekute paketis, aga ka hiljem oleme korduvalt taotlenud FIE-dele ja ettevõttes töötavatele omanikele juurdepääsu töötuskindlustussüsteemile ning ka kriisitoetustele," märkis EVEA president Heiki Rits.

Rits nentis, et hiljutine töötukassa nõukogu otsus ja ministeeriumi ettepanek on väga olulised sammud probleemi lahendamiseks tulevikus, kuid EVEA loodab, et nii valitsus kui riigikogu ei hakka seda protsessi pidurdama ja kiidavad seaduste muudatused kiires korras heaks. Samas ei leevenda see käesolevas koroonakriisis töötukassa abita jäänud ettevõtjate olukorda. Seepärast ootab EVEA valitsuselt kiireloomulist ajutist kriisitoetuse lahendust neile ettevõtjatele ja juhatuse liikmetele, kellele praegu töötuskindlustuse kaitse ei laiene.

Puudutab kümneid tuhandeid

EVEA volikogu liige ja jurist-töökeskkonna konsultant Ille Nakurt-Murumaa kommenteeris Ärilehele, et suur hulk töötegijaid, kes varem olid kaitse alt väljas, võivad nüüd kaitse saada. Ta ütleb, et suurte ettevõtete puhul ei pruugi see nii oluline ollagi, aga valdav osa on meil ikkagi neid ettevõtjaid, mikroettevõtjaid, kes on iseenese tööandjad. FIEsid on Eestis kokku ligi 13 000, mikroettevõtteid aga kümneid tuhandeid.

"Mikroettevõtjad peavad sõlmima iseendaga töölepingu ja enda jaoks lahti mõtestama, kas nad on juhid või töötegijad. Kui oled juhatuse liige, siis sa end kindlustada ei saa. Töötuks jäämise risk jääb siis inimese enda kanda," selgitab Nakurt-Murumaa ja lisab, et FIEndus ja mikroettevõtlus on regionaalse iseloomuga ehk valdav osa selliseid inimesi-ettevõtteid tegutseb väiksemates Eesti paikades.

"Ei ole mõistlik jätta neid iseenda ja saatuse hooleks. Mikroettevõtjad on paindlikud ka pärast kriisi taas ellu ärkama, erinevalt mõnedest suurtest, kes ei pruugi kunagi enam varasemat taset saavutada," ütleb Nakurt-Murumaa.

Tahavad maksu maksta

Asja iva on selles, et FIEd ja mikroettevõtjad ei ole seni saanud töötukassa süsteemi ka panustada, aga Nakurt-Murumaa ütleb, et neil on soov töötuskindlustusmakset tasuda.

"Nad ei ole maksmisest kõrvale jäänud vabal tahtel. Eesmärk ei olegi kasutada seniste panustajate poolt kogutud hüvesid, nad ise hakkavad maksma. Kuidas see tehniliselt välja hakkab nägema, see tuleb veel paika saada. See seltskond annaks aga oma panuse töötukassasse ja neil tekib ka ootus, et neid raskel ajal aidatakse," selgitab Nakurt-Murumaa.

Isegi kui valitsus ja riigikogu tegutsevad kiiresti, ehk jõutakse muudatused jõustada veel enne riigikogu suvepuhkust, siis praeguse kriisi kontekstis see nii või naa FIEsid ja mikroettevõtteid ei aita.

"Nad lihtsalt ei jõua koguda piisavalt staaži. Tulevikku vaadates ning kui kriis jääb pikalt venima, on see õlekõrs neile, kes on otsustanud FIE või mikroettevõtja olla," ütleb Nakurt-Murumaa lõpetuseks.