Kunstiakadeemia aitab töötuid käsitööhuvilisi naisi


Eesti kunstiakadeemia (EKA) lükkas käima projekti, mis mõeldud töötutele naistele, kes soovivad käsitööga ennast ja oma peret elatada.

Projekti “Käsitööga tööle” rahastatakse Eesti Riikliku Arengukava meetmest 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul”. 80 protsendi ulatuses tuleb raha Euroopa Sotsiaalfondist ja ülejäänu Eesti avalikust sektorist.

Koostööpartneriteks on Eesti rahvakunsti ja käsitöö liit ning Eesti puuetega naiste ühing, projekti juhib Kärt Summatavet.

Plaanis on korraldada koolitusi seitsmes paigas üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus, Rakveres, Võrus ja Värskas. Ettevõtmisesse kaasatakse ka erivajadustega naisi, eelkõige just liikumispuudega.

Naisi koolitatakse valmistama just sellist käsitööd, mida tarbija vajab ja ostab. Iga koolitatav peab olema suuteline omaloodud näidise järgi hiljem toodangut valmistama. Huvitavamaid esemeid aitab turustada Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu müügivõrgustik. Headele ja usinatele naistele võib tulevikus laekuda ka tellimusi, sest noori ja võimekaid käsitöömeistreid ei ole Eestis palju.

24 naist üle Eesti

Esimene sissejuhatav koolitus toimus mai lõpus Muhu saarel EKA Tamse õppebaasis, osa võttis 24 naist seitsmest maakonnast. Loenguid oli eesti mütoloogiast ning käsitöö tähendusest esiemadele, käsitöötoodete turundusest ja eksponeerimisest, rahvakunsti ja käsitöö liidust ja konkurssidest jne. Kõik koolitusel osalenud naised said suveks kodutöö – koguda tuleb kohalikke mälestusi, oma peres säilinud rahvatarkusi ning uurida oma suguvõsa naiste elusaatusi. Kunstnike juhendamisel hakatakse sügisel kujundama uudseid käsitöötooteid. Kümme naist saatsid oma tööd ka rahvakunsti ja käsitöö liidu konkursile “Eesti-keha-kate”.

Sügisel jätkub koolitus üheaegselt seitsmes maakonnas, seda kaks korda kuus ja kaks päeva järjest. Noored kunstnikud, kes osalevad projektis koolitajate-mentoritena, käivad muuseumides ning koostavad õppemapid. Nende järgi õpetatakse naistele kohalikke ornamentide, värvide, legendide ja uskumuste kasutamist kaasaegse käsitöö tootearenduses.

Käsitöö ei ole üksnes ajaviide, vaid võib olla ka tulus elatusallikas. Edu eelduseks on originaalne ja kvaliteetne ese, mis kajastab kohalikku omapära. Seda kõike püütaksegi kunstiakadeemia projektis 70 töötule õpetada.

Üks struktuurifondidest

Neli erinevat meedet

•• Euroopa Sotsiaalfond on üks neljast EL-i tõukefondist, millest toetatakse tööalase konkurentsivõime tõstmist.

Meede 1. 1

•• tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem

Meede 1. 2

•• inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks

Meede 1. 3

võrdsed võimalused tööturul

Meede 1. 4

•• haldussuutlikkuse tõstmine