Kunstiakadeemia lammutatakse. Elagu uus kunstiakadeemia!

 (6)

Tallinna linnavalitsus algatab tänasel istungil Tartu mnt 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on luua võimalus ehitada alale Eesti Kunstiakadeemia uus hoone.


"Meenutagem, et kunstiakadeemia praeguse amortiseerunud ja vajadustele mittevastava hoone asemele uue kavandamiseks korraldati ideekonkurss, alale detailplaneeringu koostamine on esimene samm parimaks tunnistatud kavandi realiseerimiseks," ütles abilinnapea Taavi Aas.

Planeeritava maa-ala suurus on 1,11 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on võimaldada ehitada alale kuni 16 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega hoone.

Tartu mnt 1 krundil asuvad kuni viiekorruselised Eesti Kunstiakadeemiale kuuluvad hooned ja 23 korruseline City Plaza ärihoone. Planeeringualasse jääv Tartu mnt 5 krunt on hoonestamata, krundil olnud hooned lammutati aastaid tagasi ning kinnistul asub ajutine parkla.

Planeeritav maa-ala paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja muinsuskaitseala vaatesektoris, ala hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Osa planeeritavast maa-alast jääb arheoloogiamälestiseks tunnistatud, 13.-16. sajandist pärinevale asulakohale.

Planeeritav maa-ala asub linnaehituslikult väga väärikas kohas linna keskmes. Läheduses asuvad Viru keskus, Tallinna Kaubamaja jt kaubandus- ja ärikeskused ning hotellid. Piirkonnas on ka palju kultuuri- ja sotsiaalobjekte. Suurematest haljasaladest on läheduses Tammsaare park, Politseiaed ja Lembitu park. Piirkonnal on hea ühistranspordiühendus linna kõigi piirkondadega, vahetus läheduses asub linna keskne ühistranspordisõlm – Viru bussiterminal.

Teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ kohaselt jääb planeeringuala Maakri kõrghoonete piirkonda, alale kavandatavate hoonete piirkõrguseks on määratud 130 meetrit, seega vastab Kunstiakadeemia soovitav planeeringulahendus teemaplaneeringule.

Eesti Kunstiakadeemia soovib jätkata tegevust senisel asukohal, seetõttu koostati nüüdisnõuetele vastav ruumiprogramm ning uue hoonestuslahenduse leidmiseks viidi läbi avalik rahvusvaheline arhitektuurivõistlus.

Arhitektuurivõistluse võidutöö alusel koostatud detailplaneeringu eskiislahenduse kohaselt on kavandatud alale kuni 16 maapealse korrusega koolihoone, mille asukoht on valitud selliselt, et A. Laikmaa ja Gonsiori tänava nurgale on võimalik rajada avalik linnaväljak. Parkimine nähakse ette maa-alustele parkimiskorrustele, see võimaldab maapealse ala jalakäijate alaks kujundada.


Ehitusõiguse määramisel on aluseks võetud rahvusvahelisel arhitektuurivõistlusel esimese preemia saanud projekt ART PLAZA, mille autoriteks olid arhitektuuribürood SEA ja EFFEKT Taanist. Võidutöö kohaselt hõlmab uus, lammutatavate asemele rajatav hoone alla poole krundi suurusest, mis võimaldab rajada Tallinna südamesse umbes 2000 m2 suuruse väljaku. ART PLAZA on kultuuritegemise ja loovuse elav näituseruum, mis pakub võimalusi esitleda loovaid ideid ja tegevusi nii kavandatavas hoones kui ka selle esisel väljakul. Hoone ehitusalune pind ja kõrgus on valitud selliselt, et tekiks heade proportsioonidega torn. ART PLAZA absoluutkõrgus ei ületa City Plaza büroohoone kõrgust.

Detailplaneeringu eskiisi koostas Eesti Kunstiakadeemia tellimusel K-Projekt AS.