Kuressaare müüb golfifirma aktsiad siiski enampakkumisel


Kuressaare müüb golfifirma aktsiad siiski enampakkumisel
Foto: Andres Putting

Kuressaare linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, mille kohaselt müüakse linna omanduses olevad Saaremaa Golfi ASi aktsiad paketina kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga 428 452 eurot.

Hind sisaldab ka aktsiaseltsile lühiajalise arvelduskrediidina kasutada võimaldatud 420 000 euro tagastamist Kuressaare linnavalitsusele, vahendas Meie Maa.

Volikogule saadetud eelnõu sisaldab klauslit, mille kohaselt enampakkumisel osalev Saaremaa Golfi AS-i aktsionär, kes kvalifitseerus, kuid ei osutunud võitjaks, omab eelisõigust omandada müüdavad aktsiad enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Selleks peab eelisõigust kasutada sooviv aktsionär kolme tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates esitama linnavalitsusele kirjaliku taotluse, et soovib kasutada seda õigust. Kui eelisõigust soovib kasutada mitu aktsionäri, eelistatakse aktsionäri, kelle esialgne pakkumine oli teistest aktsionäridest suurem. Eelisõigust kasutavaks aktsionäriks loetakse ainult aktsionäri, kes on kantud Saaremaa Golfi AS-i aktsionäride nimekirja 30. septembri 2011 seisuga.

Aktsiate senist müüki on pärssinud AS-i suur laenukoormus, mida ei ole võimalik olulises osas vähendada ettevõtte jooksvatest tuludest ega ka AS-i omanduses olevate kinnistute müügist.

Seotud lood:

Golfifirma aktsiaid osta soovija peab esitama ka panga garantiikirja. Tulenevalt SEB Panki ja Saaremaa Golfi AS-i vahel 2007. aasta märtsis sõlmitud laenulepingust on vajalik kohustada enampakkumisel osalejat esitama SEB Panki või mõne Eestis tegevuslitsentsi omava panga garantiikirja, seisab volikogusse saadetud eelnõus.

“Garantiikirjaga pank garanteerib osalejale enampakkumisel müüdava aktsiapaketi omandamise korral Saaremaa Golfi AS-ile antud laenu osalise tagastamise SEB Pankile vähemalt summas 587 697 eurot hiljemalt 15. detsembriks või nimetatud laenulepingu järgse kohustuse ülevõtmise või refinantseerimise täies ulatuses.

Eelnõu Saaremaa Golfi AS-i aktsiad müüa oli linnavalitsus esitanud juba ka septembris volikogu istungil, kuid siis sooviti aktsiaid müüa otsustuskorras Saaremaa Golfi AS-i nõukogu esimehe Jüri Tiituse firmale tükihinnaga 10 eurot. Kuna aktsiate omandamisest huvitusid ka teised firmad, lükkas linn otsustamise edasi oktoobrisse. Nüüd pannakse

735 linnale kuuluva golfiaktsiat enampakkumisele 11,5-eurose tükihinnaga. Volikogu arutab eelnõu neljapäeval.