Kust EAS jagamiseks raha saab?

 (35)
EAS
EASFoto: Karin Kaljuläte

EASi tänavuse eelarve maht on 200,5 miljonit eurot ehk 18% rohkem kui eelmisel aastal.

Kulude ja investeeringute katteallikatest on ülekaalukalt suurim EL Struktuurifondide halduslepingu alusel lubatud otsustusmaht summas 150 miljonit eurot ehk kolmveerand rahastusest.

Järgneb 27 miljoni euro ehk 13 protsendiga eelarvest sihtfinantseerimise raha (sellest 17,8 miljonit eurot eraldised riigieelarvest) ja 24 miljoni euroga ehk 12 protsendiga sihtotstarbelised tulud.

Ärma talu tagasinõude tasutakse sihtasutuse teatel EASi oma rahast.

"Ligi 152 000 euro suurune lisatagasimakse tehakse EASi omavahenditest," ütles Ärilehele kommentaariks EASi juhatuse esinaine Sille Talvet-Unt.

"EASile on riigi eelarvest eraldatud vahendid, mida saame kasutada olukordades, kus oleme rakendusüksusena on eksinud," lausus ta.

"Üldiselt on meie eksimuste tase olnud madal. Euroopa Liidu fondide menetlemise puhul on Euroopa Komisjoni poolt seatud aktsepteeritavaks veamääraks 2% kuludest," ütles ta. "EASis oli auditite tulemusena selgunud vea määr 2016. aastal 0,002%, mis on Euroopa Liidu teiste riikidega võrreldes väga hea tulemus. Me teeme jätkuvalt kõik endast oleneva, et veapiir madalana hoida."