Kutsetunnistusest ilma jäänud maakler varjas kliendi eest olulist informatsiooni ega tahtnud tagastada 1500-eurost broneerimistasu

 (38)
Raha
RahaFoto: Argo Ingver

Eesti kinnisvaramaaklerite koja (EKMK) aukohus tuvastas maakler Kai Kööbi tegevuses kelmusele viitavaid tunnusjooni.

Üleeile teatas koda, et Kööpilt eemaldati kutsetunnistust, sest maakler eksis kutsestandardis ja teenusestandardis kehtestatud mitmete nõuete vastu. Samuti ei juhindunud Kööp oma tegevuses EKMK heade tavade koodeksist.

EKMK aukohtu esinaise Maria-Kristina Sarapiku sõnul tehti Kööpi kohta kolm otsust, milles taunitakse tema käitumist.

"Ühel juhtumil ei andnud Kai Kööp kliendile informatsiooni tema poolt müüdaval korteril lasuvate võlgade kohta, võttis 1500 eurot broneerimistasu ja ei tagastanud seda kliendile korteril lasuvate puuduste ilmnemisel," kirjeldas Sarapik.

Kutseline maakler on kohustatud avaldama kliendile kogu temale teadaoleva, tehingut puudutava informatsiooni, sealhulgas teabe objektil lasuvate võlgade kohta. "Korteril lasuvate võlgade kohta käiv info peab maakleril olemas olema ja ta peab selle kliendile edastama, sest see on ostja jaoks oluline teave. Maakler Kööp viivitas broneerimistasu tagastamisega ning kahetsusväärselt oli klient sunnitud pöörduma advokaadi poole, et maaklerilt tagasi nõuda makstud broneerimitasu," ütles Sarapik.

"Teistel juhtumitel on Kööp segadust tekitavalt ning ebaeetiliselt käitunud üürist saadud tagatisraha, osaliselt üürirahade ning ka vahendustasuga," selgitas Sarapik. "Aukohus tuvastas kaasusi menetledes maakler Kai Kööpi tegevuses kelmusele viitavaid tunnusjooni."

"Aukohtu liikmete ja EKMK juhatuse üksmeelse arvamuse alusel viitab maakler Kai Kööpi käitumine ebapiisavale pädevusele, kahjustab kõigi maaklerite mainet ning on täiesti sobimatu kutselisele maaklerile," sõnas ta.