Kütuse varumine viis aktsiisitulud aprillis üles. Alkoholi ja tubaka eest laekub aktsiisi aga endiselt oodatust palju vähem

 (13)
Circle K Valgas
Circle K ValgasFoto: Anni Õnneleid

Aprillis tasuti aktsiise kokku 86,6 miljonit eurot, mis on mullusega võrreldes üle kolmandiku rohkem. Kütuseaktsiisi tasuti seejuures mullusest pea poole rohkem, mida põhjustas varumine enne 1. mai aktsiisitõusu. Nimelt jõustus siis vedelkütuse seaduse muudatus.

Muudatuse kohaselt peab kütuse tarnija tagama, et tarbimisse antud kütuseliiter sisaldab energiamahu järgi minimaalselt 3,1 protsenti biokütust. Peamiselt varuti diislikütust, mille varude maht oli ligi 20 miljonit liitrit, mis vastab hinnanguliselt 10 miljonile eurole. Varud lastakse rahandusministeeriumi hinnangul tarbimisse paari järgmise kuu jooksul.

Kütuseaktsiisi tasuti aprillis 54,8 miljonit eurot, alkoholiaktsiisi 12,6 miljonit ja tubakaaktsiisi 16,2 miljonit eurot. Kui kütuseaktsiisi laekumine kasvas 93,5 protsenti, siis alkoholi puhul oli langus 11,8 protsenti ja tubakal 4,6 protsenti.

Nelja kuu vaates, ehk kui aastast on läbi kolmandik, on alkoholi- ja tubakaaktsiisi aasta ootusest laekunud vaid veerand. Kütuseaktsiisi on laekunud veidi rohkem, 29,7 protsenti koguootusest.

Muude maksude laekumine läheb aga oluliselt paremini. Tulumaksu laekus aprillis 100,3 miljonit eurot, mis on mullusega võrreldes 22,5 protsenti rohkem. Seejuures on aga huvitav, et füüsilise isiku tulumaksu tasumine langes 44,5 protsenti ehk 12 miljonit eurot. Selle põhjusteks on ministeeriumi teatel nii maksuvaba tulu reform kui ka kõrgem tulumaksu eraldise määr kohalikele omavalitsustele. Juriidilise isiku tulumaksu laekumine samas kasvas 55,4 protsenti.

Maksu- ja tolliamet oli aprilli lõpuks tagastanud 90 miljonit eurot tulumaksu. Tagasimaksmisele kuulub esialgsetel andmetel kokku 92 miljonit eurot, mida on 4 miljonit eurot vähem kui möödunud aastal, arvestamata madalapalgaliste tagasimakset. Juurde tuleb maksta 40 miljonit eurot, mida on võrreldes eelmise aastaga samas suurusjärgus.

Ekspressi konverents 2020