Kvaliteetseim leviala Valga linnas on Elisal


Erinevate teenusepakkujate võrdluses osutus piirilinnas Valgas kvaliteetseimaks Elisa leviala, näitas sõltumatu mõõtmise tulemus.

„Hiljuti toimunud sõltumatu eksperdi mõõtmistulemuse kohaselt on Valga linnas Elisa leviala konkurentidega võrreldes parim nii signaali tugevuse, kvaliteedi kui ja võrgutiheduse osas,” ütles Elisa juhatuse esimees Sami Seppänen. „Viimase kolme kuu jooksul sai Valgast Tartu, Võru ja Otepää kõrval järjekorras juba neljas Lõuna-Eesti linn, kus Elisa mobiilsidevõrk võimaldab sideteenuseid kõige kvaliteetsemas levialas.”

Sami Seppäneni sõnul on kvaliteetoperaator Elisa sel aastal investeerinud Valga linna uutesse tugijaamadesse 2,5 miljonit krooni, lisaks on Valga maakonda juurde ehitatud seitse uut tugijaama kogumaksumusega viis miljonit krooni. „Lisaks sellele plaanime lähima pooleteist aastal jooksul paigaldada Valga maakonda veel neli uut tugijaama kogumaksumusega neli miljonit krooni, et parandada levi kvaliteeti kogu maakonnas,” lisas Sami Seppänen.

Tempokalt jätkuv suuremahuline investeeringuprogramm on selle aasta alguses rohkem keskendunud Lõuna-Eestile, luues lisaks maakondlikele ja piirkondlikele keskustele paremad sidevõimalused ka väiksemate valdade-külade elanikele.

Sami Seppäneni sõnul on alates eelmise aasta algusest kõik Elisa uued tugijaamad mobiilset Internetti võimaldava EDGE-toega, mis omakorda võimaldab maapiirkonnas korraliku kvaliteediga mobiilinterneti ühenduse pakkumist ka maakodudele. Elisa rajas eelmisel aastal Eesti erinevatesse piirkondadesse 130 uut tugijaama kogumaksumusega 200 miljonit krooni.