Lääne-Eesti Pank maksab veidi raha


Lääne-Eesti Panga pankrotihaldur maksab esmaspäevast kuni 1. detsembrini hoiustajatele välja 1,5 protsenti võlanõudest.

Järjekordne 1,5 protsenti hoiusummast makstakse nii era-kui juriidilistest isikutest Lääne-Eesti Panga hoiustajatele välja Tallinna Panga kontorites üle Eesti ning Hoiupanga kontorites Türil ja Valgas.

Väljamakseid tehakse 1. detsembrini, kuid vajadusel pikendatakse seda tähtaega. Lisaks järjekordsele 1,5-le protsendile hoiusummast makstakse hoiustajatele välja varem väljavõtmata jäänud jaotised.

Kui panga rekvisiidid on teada, kannab pankrotihaldur juriidilistele isikutele raha ise üle.

Pankrotistunud Lääne-Eesti Panga võlausaldajatele on seni osalisi jaotisi välja makstud kahel korral, kokku 15 protsenti võlasummast. "16,5 protsenti on pankrotihaldurile üpris hea, võlausaldajaile loomulikult halb tulemus", ütles Rüütel. Arvestasime algul, et saame heal juhul inimestele välja maksta vaid 5 protsenti võlast, ütles ta.

Rüütli sõnul on kogu pankrotivara müüdud. Väiksemaid summasid võib veel aastaid laekuda, kuigi nende kättesaamine osutub aasta-aastalt üha raskemaks, nentis ta. See sõltub pooleliolevaist kohtuprotsessidest ning juba jõustunud kohtuotsuste järgsetest laekumistest.

Pankrotistunud Lääne-Eesti Panga vasu on võlanõudeid kokku 28,9 miljoni krooni ulatuses, millest vara müümisel seni tagasi saadud 5 miljonit on laiali jagatud panga 4500 väikehoiustaja ning 500 firma vahel.

Keskuurimisbüroo algatas pankrotihalduri avalduse põhjal panga tegevuse suhtes kriminaalasja 1993. aasta 15. septembril. Tallinna linnakohtus algas tänavu 12. augustil kriminaalprotsess Riigikogu liikme ja endise Lääne-Eesti Panga direktori Heiki Kranichi üle. Kranichi vastu on nõudeid ca 4 miljonit krooni, millest suurim on süüdistus Rootsi-Eesti ühisfirmale Trendy EWI Group varandusliku kahju tekitamises 3,393 miljoni krooni ulatuses. Protsessi eesistuja Helve Särgava kinnitusel ei pea ta võimalikuks lõpetada kriminaalasja menetlust enne, kui kohtusse on ütlusi andma ilmunud kolm endist LEP-i liidrit. Neist kõige olulisemaks peab kohus endist LEP-i juhatuse esimeest Aare Sosaart.

EPL