Laanet: minister lubas hiljuti KOV-idele rohkem otsustusõigust, nüüd laidab selle maha

 (15)
Kalle Laanet
Kalle LaanetFoto: Andres Putting

„Praegune transpordikorraldus ei võta arvesse saarte elanike, sealhulgas ettevõtjate soove ning tekitab palju kahju ka näiteks kohalikele suurüritustele, millest sõltub paljude saarte elanike sissetulek," kritiseeris Laanet praegu maanteeameti poolt teostatavat transpordikorraldust saartel.

Riigikogu Reformierakonna fraktsioon tegi ettepaneku anda suursaarte Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu kohalikele omavalitsustele õigus korraldada saarte ja mandri vahelist parvlaeva- ja lennuliiklust.

Fraktsiooni liikme Kalle Laaneti sõnul on omavalitsused haldusreformi tulemusena suuremad ja võimekamad ning teavad kõige paremini, kuidas korraldada kohalike inimeste liikumist. Riigihalduse minister Jaak Aab laitis ettepaneku maha ning piirab sellega oluliselt haldusreformiga lubatud KOV-ide õigusi.

„Veel juulikuus lubas minister haldusreformist tulenevalt kohalikele omavalitsustele juurde nii raha kui ka ülesandeid, mistõttu suureneks valdade-linnade õigus otsustada kodumaakonna arengu ja tuleviku üle. Ministri suvel tehtud sõnavõtus väitis ta, et omavalitsused peaksid kohapeal otsustama enamuse küsimuste üle. On täiesti arusaamatu, mis minister tänasel päeval täiesti vastupidist juttu räägib," tuletas Laanet ministri poolt antud lubadusi meelde.

Seotud lood:

„Praegune transpordikorraldus ei võta arvesse saarte elanike, sealhulgas ettevõtjate soove ning tekitab palju kahju ka näiteks kohalikele suurüritustele, millest sõltub paljude saarte elanike sissetulek," kritiseeris Laanet praegu maanteeameti poolt teostatavat transpordikorraldust saartel.

Kui hetkel on ühistranspordiseaduste raames parvlaeva ja lennuliikluse korraldamine maanteeameti pädevuses, siis eelnõu kohaselt antakse suursaarte kohalikule omavalitsusele võimalus korraldada ühistransporti, mille alla käiks ka parvlaevaliiklus suursaarte ja mandri vahel ning samuti lennuliiklus nendele saartele.

Eelnõu vastuvõtmise tulemusel saaksid omavalitsused juurde õigusi, et oma inimeste elu paremini korraldada. Kohalik omavalitsus teab kõige paremini oma inimeste ning saare ettevõtete tänapäevast liikumisvajadust ning annab võimaluse efektiivsemalt ja operatiivsemalt liikumist korraldada. Seaduseelnõu eesmärk ei ole anda omavalitsustele täiendavat raha, vaid korraldada parvalaeva- ja lennuliiklust saarte elanike vajadusetele ja ootustele vastavalt.

Parvlaeva- ja lennuliikluse korraldamist ja toimimist rahastatakse riigieelarvest ning antud eelnõu ei näe ette automaatset eelarve kulutuste kasvu. Käesolev seadus jõustuks 2018. aasta 1. jaanuarist.