Laevafirma vaidlustest toitlustuskonkursi ümber: me ei saa kedagi keelata kohtusse minemast

 (11)
TS Laevad OÜ juhatuse esimees Kaido Padar.
Kaido Padar-TS Laevad OÜ juhatuse esimeesFoto: Vallo Kruuser, Ekspress Meedia

Saaremaa ettevõte Novabeta ei ole rahul sellega, et TS Laevad OÜ ei otsi nende hinnangul lepingupartnereid läbipaistvalt. Ettevõtte pretensioonid on seotud uute parvlaevade toitlustuskonkursiga. TS Laevad OÜ kinnitusel on aga nemad teinud kõik korrektselt, kuid ei saa kedagi keelata kohtusse minemast.

Novabeta omanik Lembit Soe leiab nimelt, et kõnealune hange oli täiesti läbipaistmatu, konkursivõitja valikukriteeriumid puudusid ning samuti ei saanud hankes osalenud tagasisidet võitja valiku osas tehtud otsustest.

TS Laevad OÜ juhatuse esimees Kaido Padar selgitas Ärilehele, et nad ei ole hankija riigihangete seaduse mõistes, kuna TS Laevad OÜ ei osuta hetkel teenuseid ega täida muid ülesandeid avalikes huvides, millel puudub äriline iseloom.

Kõik läbi konkursside

Sellest hoolimata ollakse Padari sõnul rakendatud põhimõtet, et kõik koostööpartnerid otsitakse läbi konkursside.

Novabeta arvates ei ole see aga piisav ning nõuti näiteks kõikide konkursile esitatud pakkumiste avaldamist, mida laekus kokku kaheksa. Konkursi kutse saadeti kokku 14 ettevõttele, kes olid Saaremaalt, Hiiumaalt, Läänemaalt ja Tallinnast.

"Novabeta esitatud soovile avalikustada kõik esitatud pakkumised, siis neid ei saa me avalikustada, kuna kõik toitlustuskonkursile esitatud pakkumised on konfidentsiaalsed ja sisaldavad ärisaladust," selgitas Padar miks Novabeta soovi ei täidetud.

Seotud lood:

Tagasisidet anti Padari sõnul personaalselt kõikidele teises voorus osalenud pakkujatele. "Kõikidel pakkujatel oli võimalus meile esitada nii kirjalikult kui ka suuliselt küsimusi neid huvitavates küsimustes," lisas ta.

Meeskonna toitlustamine

Ühtlasi heitis Novabeta ette, et hanke teises voorus paluti tõsta meeskonna toitlustamise päevaraha tunduvalt kõrgemaks.

Padar selgitas, et meeskonna toitlustamise hinnaks võtsime esitatud pakkumiste keskmise ja palusime teises voorus täpsustada menüüd, et saavutada pakkumuste võrreldavus.

Seotus Arensburgiga

Saarte Hääle artiklis viidatakse ka TS Laevad tihedale suhtlemisele hanke võitnud Arensburg OÜ-ga. Padari sõnul on TS Laevad Arensburgile kuuluvates ruumides viibinud vaid ühel korral, kui Saaremaa ettevõtjate liit kutsus TS Laevad esindaja andma ülevaadet uute parvlaevade projektist, kusjuures see koosolek oli kokku kutsutud saarlaste poolt.

"Arensburg OÜ-ga on ainus kokkupuude olnud veel ainult konkursi käigus Tallinnas, samadel alustel nagu teiste pakkujatega," kinnitas Padar.

Ta lisas, et kuna parvlaevade projekt saab väga suurt tähelepanu, siis selle ümber on erinevaid kuulujutte olnud palju ning neid laevafirma kommenteerida ei soovi.

Kohtusse pöördumine

Novabeta OÜ võimaliku kohtusse pöördumise kohta kommenteeris Padar, et et nad ei näe sellel mõtet, aga loomulikult ei saa me keelata kedagi.

"Meie oleme tegutsenud korrektselt ja jälginud head tava. Erinevate uute parvlaevade teenuste ning muude asjaolude konkursid on olnud avalikud, sageli oleme kaasanud nii eelinfo kogumisel kui ka otsuste tegemisel mõlema saare omavalitsusjuhte ja maavanemaid," märkis ta.

Konkreetselt toitlustuskonkursi puhul küsiti Padari sõnul omavalitsusjuhtidelt ja kohalikelt ettevõtjate esindusorganisatsioonidelt soovitusi, kellele toitlustuskonkursi ettepanekud saata.

TS Laevad OÜ esindajad on ka konkursi käigus korduvalt meedias viidanud toitlustuse korraldamise konkursi läbiviimisele ning sellest tulenevalt laiendanud konkursil osalejate ringi veelgi kõikide nende ettevõtetega, kes konkursi toimumise ajal osalemissoovi esitasid.