Lahkuv valitsus külvab metsataludele raha

 (14)
Janek Mäggi - juuli 2018
Janek Mäggi - juuli 2018Foto: Sven Arbet

Valitsus ja kohalikud omavalitsused toetavad metsatalusid vähemalt 3,6 miljoni euroga.

Alates tänasest saavad metsatalude elanikud taotleda tuhandeid eurosid toetust veevärgi ja juurdepääsuteede korda tegemisest, sest valitsus avas nn hajaasustuse programmi taotlusvooru, teatas rahandusministeerium.

11. märtsist kuni 13. maini on võimalik kohalike omavalitsuste kaudu taotleda toetust kuni 6500 eurot majapidamise kohta, et välja ehitada veesüsteem ja kanalisatsioon, teha korda koduõuele viivad juurdepääsuteed või paigaldada autonoomne elektrisüsteem. Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33 protsenti projekti maksumusest, mis tähendab arvestuslikult kuni 8440 eurot maksvate projektide rahastamist.

Tänavu toetab keskvalitsus hajaasustuse programmi 1,8 miljoni euroga, vähemalt sama palju raha eraldavad toetusteks veel kohalikud omavalitsused oma eelarvetest.

Taotlused tuleb esitada kohalikule omavalitsusele. Toetust saab taotleda elukohajärgsele majapidamisele, kuhu taotleja oli sisse registreeritud selle aasta 1. jaanuari seisuga. Kohalikud omavalitsused otsustavad programmis osalemise ise ning taotlusvoor avatakse nendes omavalitsustes, mis on valmis programmi rahastamises ja rakendamises osalema.

„Linnas elades ei kujuta me elu ettegi voolava kraanivee ja elektrita, kuid üle Eesti elab veel üksjagu peresid, kellele see on kättesaamatu luksus,“ ütles regionaalhalduse minister Janek Mäggi. „Nii ei peaks see kindlasti olema. Toetame taas inimesi, kellel selleks investeeringuks raha napib."

Seotud lood:

Statistikaameti andmetel on programmi elluviimise perioodi jooksul järjest vähenenud nende maapiirkonnas elavate perede osakaal, kellel puudub kanalisatsioon või voolav vesi.

2013. aastal käivitunud regionaalarengu programmi eesmärk on tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Selle ajaga on abi saanud üle 7000 majapidamise ning investeeritud on üle 30 miljoni euro, millest ligi kolmandiku on panustanud riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud ise. Näiteks eelmisel aastal rajati programmi abiga 686 kanalisatsioonisüsteemi ja 629 veesüsteemi, korda sai 111 juurdepääsuteed ja kaks majapidamist said autonoomse elektrisüsteemi.
Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks eraldab riik perioodil 2014–2020 regionaaltoetusteks kokku ligikaudu 324 miljonit eurot.

Hajaasustuse programmi elluviimiseks on sealhulgas kavandatud 12 miljonit eurot riigi toetust. Programmi elluviimist korraldab ja kohalikke omavalitsusi nõustab Riigi Tugiteenuste Keskus.