Lasnamäele kavandatakse kaht kaubanduskeskust

 (1)
Lasnamäele kavandatakse kaht kaubanduskeskust
LasnamäeMarko Mumm

Tallinna linnavalitsus soovib Lasnamäele rajada kaht kahekorruselist kaubamaja, millest ühe peale on kavandatud lisaks kuni kaheksa korrust büroopinda.

Tallinna linnavalitsus otsustab järgmisel istungil Smuuli tee 9 kinnistu ning Linnamäe tee 57, 61 ja 73 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamise, mõlema detailplaneeringuga soovitakse luua võimalus rajada nendele aladele kaubanduskeskus, teatas Tallinna linnavalitsus.
Arendaja soovib rajada kahe hektari suurusele J. Smuuli tee 9 kinnistule kuni kahekorruselise kaubanduskeskuse ja selle peale kaks kuni 8-korruselist büroohoonemahtu.
J. Smuuli tee 9 suures osas hoonestamata kinnistu maakasutuse sihtotstarve on ärimaa.
"Ümbruskonnas rajatakse uusi elamualasid ja see eeldab tulevikus ka kaubanduspindade olemasolu lähipiirkonnas," põhjendas abilinnapea Taavi Aas.
Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles OÜ Tallinn Akropolis, detailplaneeringu koostamist korraldab kinnistu omanik OÜ Smuuli KVP. Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS.
Kolm kinnistut ühe kaubamaja tarvis
Linnamäe tee 57, 61 ja 73 kinnistute detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on luua võimalus rajada 2,46 hektari suurusele maa-alale kuni 2-korruseline kaubanduskeskus.
Planeeritav maa-ala asub Priisle asumis perspektiivse Rahu tee ja Linnamäe tee vahelisel alal.
Alal paiknevad kaks 1990-ndatel aastatel ehitatud ühekorruselist ärihoonet, kus tegutsevad väikesed poed, postkontor ja kohvik, taara vastuvõtupunkt ning kaks kasiinot. Linnamäe tee 73 kinnistu on hoonestamata ning täiesti hooletusse jäetud.
Planeeritava ala kontaktvööndisse jäävad enamasti 5-9-korruselised korterelamud.
"Algatatava detailplaneeringuga kavandatakse need kolm kinnistut ning planeeringualal asuv 1683 ruutmeetri suurune reformimata riigimaa üheks krundiks liita, tekkivale krundile soovib arendaja rajada kahekorruselise kaubanduskeskuse koos ühekorruselise parkimismajaga," ütles Aas.
"Detailplaneeringuga parandatakse ka liikluskorraldust Linnamäe teel ning rajatakse täiendavat haljastust. Planeeringualast põhja poole jääb perspektiivne Rahu tee, millest saab üks linna põhimagistraale."
Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles kinnistu omanik MAXIMA Eesti OÜ. Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS.
Pärast detailplaneeringute algatamist korraldab Lasnamäe linnaosa valitsus nende lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu.