Läti-Leedu elektridefitsiit tähendas Eesti jaoks rekordmüüki

 (5)
Läti-Leedu elektridefitsiit tähendas Eesti jaoks rekordmüüki
Foto: Jassu Hertsmann

Juulis püsis kauplemisaktiivsus Nord Pool Spot (NPS) elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas endiselt kõrge, seda tänu Läti ja Leedu suurele elektridefitsiidile ning Leedu elektribörsi kõrgemale hinnale. Kuu kokkuvõttes osteti NPS Eesti hinnapiirkonnas rekordkogus (539 GWh) elektrienergiat.

Sellest üle poole, 56 protsenti ostsid Läti turuosalised, Eesti turuosalised ostsid 41 protsenti ning Leedu neli protsenti. Eesti turuosaliste poolt NPS Eesti hinnapiirkonnas ostetud koguste suurenemine jätkab kasvutrendi, moodustades selle aasta suurima osakaalu siseriiklikust tarbimisest, teatas Elering.

Börsile müüdud kogused langesid 12% võrra (487 GWh-ni), selle põhjustasid Eesti hinnapiirkonna Leedu elektribörsist Baltpool madalam hind ning soodsad tingimused elektrienergia importimiseks Põhjamaadest. 97 protsendi ulatuses olid müüjateks Eesti turuosalised.

Elektritarbimise vähenemise tõttu langes ka Eesti hinnapiirkonna juuni keskmine hind 4,5 euro võrra, jäädes kokkuvõttes 42,95 EUR/MWh tasemele. Lõunanaabrite tugeva elektrinõudluse tõttu on see siiski veidi kõrgem NPS Soome hinnapiirkonna hinnast (42,2 EUR/MWh). Eesti hinnapiirkonna Soome omast kõrgem hind tõi kaasa ka läbi EstLink kaabli impordi kümnekordse kasvu Soomest (92,8 GWh) ning ekspordi suurenemise Lätti. Baltpooli keskmine hind oli 44,97 EUR/MWh

Põhjamaade elektrihinna olulisteks mõjuriteks juulis olid hüdroreservuaaride eelnevatest aastatest kõrgem täitumine, tootmise ülejääk ning soojematest ilmadest tingitud vähenenud tarbimine. Lisaks jätkasid juulis langust CO2 emissioonide hinnad. Selle tulemusel langes Nord Pool Spot elektribörsi keskmine süsteemihind juulikuus 10 euro võrra tasemele 38,78 EUR/MWh.