Läti Panga juht manitses valitsust


Ilmars Rimsevics
ETA FOTO

Läti Panga president Ilmars Rimsevics kutsus teisipäeval uut valitsust üles hoidma riigieelarve defitsiiti allpool ühe protsendi taset sisemajanduse koguprodukti (SKP) suhtes.

Rimsevics ütles parlamendikomisjonis esinedes, et selleks aastaks on planeeritud põhjendamatult suur eelarvepuudujääk ning see näitab valitsuse maksupoliitika nõrkust. Läti keskvalitsuse eelarvedefitsiidiks on tänavu planeeritud 2,2 protsenti SKP-st.

Rimsevicsi sõnul peaks valitsus seetõttu kõik ülelaekumised suunama defitsiidi vähendamisele, mitte aga tekitama täiendavaid kulutusi.

Samuti hoiatas Rimsevics valitsust inflatsiooni kiirenemisega seotud ohtude eest, tema sõnul võib Läti inflatsioonitempo tõusta seoses majanduse kiire arenguga tänavu ka üle nelja protsendi piiri. Varem on Läti Pank prognoosinud selle aasta inflatsiooniks 3,8-4 protsenti.

Keskpanga president märkis, et aastateks 2005-2006 peab inflatsioon stabiliseeruma, et Läti suudaks täita eurole üleminekuks nõutavaid Maastrichti kriteeriumid, mille kohaselt ei tohi inflatsioon ületada 1,5 protsendipunkti Euroopa Liidu kolme kõige madalama inflatsioonitasemega riigi keskmisest näitajast.

Möödunud aastal Läti seda kriteeriumit ei täitnud, lubatud 2,7 protsendi asemel moodustas inflatsioon 2,9 protsenti.

Rimsevicsi sõnul moodustab Läti hinnatase praegu umbes 50 protsenti EL-i keskmisest tasemest ning kuna Läti majandus areneb kiiremini kui EL, kujuneb ka hindade kasv märksa kiiremaks, mis aga tekitab ebastabiilsust.

Läti eesmärgiks ei peaks seepärast olema tema sõnul SKP kasvutempo kiirendamine kümne protsendini, pikaajalises plaanis tagab stabiilse arengu viie kuni seitsmeprotsendiline kasvutempo.