Lätis kuulutati välja esimene Rail Balticu projekteerimishange


Rail Balticu Riia terminal
Rail Balticu Riia terminalFoto: www.railbaltica.org

26. jaanuaril kuulutati välja esimene Läti Rail Baltica raudteeliini üksikasjaliku tehnilise projekteerimise hange lõikudele Upeslejas - Riia raudteejaam, Tornkalns-Imanta, Riia lennujaam - Misa jõgi, mis katavad umbes 57 km pikkust osa raudteeliinist. Kolme Balti riigi ühisettevõte RB RAIL AS kuulutas Läti transpordiministeeriumi nimel välja piiratud konkursi „Rail Baltica Riiat läbiva raudteelõigu projekteerimine ning ehitusaegse autorijärelevalve teostamine". Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2018.

„Läti Rail Baltica raudteeliini esimese 57 kilomeetri üksikasjaliku tehnilise projekteerimise hankega oleme Rail Baltica detailse tehnilise projekteerimise ettevalmistusprotsessi käivitanud kõigis kolmes Balti riigis. Siiski on need kolm konkurssi vaid mõned paljudest eesolevatest raudteeliinide projekteerimishangetest, mis Eestis, Lätis ja Leedus enne 2022. aastat ellu viiakse," ütles RB RAIL ASi vaneminsener Jean-Marc Bedmar.

Konkurss koosneb kahest järgmisest etapist: 1) kandidaatide valimine, kes kutsutakse esitama ettepanekut konkursi teise etappi, ja 2) ettepanekut esitama kutsutud kandidaatide ettepanekute hindamine ning lepingu sõlmimise õiguse andmine. Üksikasjalik teave hangitavate teenuste ulatuse kohta antakse konkursi esimesse etappi kvalifitseerunud kandidaatidele.

Selle hanke eesmärk on Riiat läbiva raudteelõigu projekteerimine ning ehitusaegse autorijärelevalve teostamine. Täpsemat teavet konkursi, sealhulgas hanke kirjelduse kohta leiab aadressilt http://railbaltica.org/tenders/.

Ekspressi konverents 2020