Lennuametisse kogunevad lennundusjulgestuse spetsialistid


Kolmapäeval toimub algusega kell 10.00 Lennuametis esimene lennundusjulgestusalast tegevust koordineeriva komisjoni istung.

Komisjoni põhiülesanneteks on Eesti tsiviillennunduse lennundusjulgestuse poliitika väljatöötamine ja korrigeerimine, samuti ka tsiviillennunduse lennundusjulgestuse programmi väljatöötamine ja selle edastamine Vabariigi Valitsusele vastuvõtmiseks.

Esimesel istungil annab Lennuameti peadirektor Toomas Peterson ülevaate ECAC`i (Euroopa Tsiviillennunduse Konverentsi) lennundusjulgestusealasest tööst, moodustatud komisjonidest ning lennundusjulgestuse tulevikuperspektiividest.

Teiste päevakorrapunktidena tulevad arutluse alla lennundusjulgestusalased ning siseriiklikud õigusaktid ja ICAO (Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni) ja ECAC`i õigusaktid, millega Eesti Vabariik on ühinenud. Vaadatakse üle komisjoni projekt, tegevuskava ning Vabariigi Valitsuse 8. veebruari määruse "Lennundusjulgestuse kord" muutmise vajadused ja põhjused. Nimetatud komisjoni moodustas Teede- ja sideminister oma 08.01.2002. a käskkirjaga Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000 määruse nr 44 "Lennundusjulgestuse kord" (RT I 2000, 11, 76) paragrahvi 7 alusel. Komisjoni liikmeteks on arvatud Teede-ja Sideministeeriumi, Siseministeeriumi, Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Päästeameti, Tallinna Politseiprefektuuri, Kaitsepolitsei, Piirivalveameti, Tolliameti, Lennuliiklusteeninduse AS, AS Tallinna Lennujaam, Lennuameti ja AS Estonian Air esindajad.