Lennuliiklusteenust kaitseb 6,4 miljardine kindlustus


Lennuliiklusteeninduse AS, mis juhib lennuliiklust Eesti õhuruumis, uuendas hiljuti ka järgmiseks aastaks oma 6,4 miljardi kroonist vastutuskindlustuslepingut. Kinnitamata andmetel on see Eesti suurim kindlustusleping.

"On kindlustatud meie vastutus teenuse osutamisel, kui meie inimese või meie tehnika süül midagi kahetsusväärset juhtub ja see meie (peamiselt lennufirmadest ­ toim.) klientidele midagi maksma läheb. Siis võivad nad meie vastu nõude esitada ja kindlustusfirma peaks selle meile korvama," selgitas täielikult riigile kuuluva Lennuliiklusteeninduse ASi juhatuse esimees Jaan Tamm.

Edasikindlustuslepingu juhtkindlustaja on Inglise firma AON. Aastane kindlustuspreemia on "vaid" 2,25 miljonit krooni. "Meile pakuti ligilähedaselt samade tingimustega koguni 10miljardilist lepingut, aga me loobusime sellest, sest nii suur leping pole põhjendatud," nentis Tamm.

Lennuliiklusteeninduse aastakäive, mis moodustub peamiselt Eesti õhukoridoride kasutamise ja lennujuhitimisteenuse eest nõutavast tasust, ulatub tänavu umbes 120 miljoni kroonini.

EE