Leonid Tsingisser pole riigihankega nõus

 (1)
Leonid Tsingisser pole riigihankega nõus
Marko Mumm

Tallinna linnavolikogu liige Leonid Tsingisser süüdistab Haabersti linnaosa valitsuse juhte mõttetu riigihankekonkursi korraldamises ning korterelamute remondiks mõeldud raha erafirmale kinkimise katses.

“Tegu oli kas linnaosavalitsuse drastilise lollusega või ebaseadusliku tarkusega,” ütles Tsingisser, kes on ka Haabersti halduskogu esimees.

Tema sõnul korraldas linnaosavalitsus oktoobris riigihankekonkursi, mille eesmärk oli suunata linnaosa kinnisvarahaldamise funktsioonid erafirma kätte. “Halduskogu teavitati konkursist tagant-järele,” ütles Tsingisser.

linnaosavalitsus eiras halduskogu keeldu. Tema sõnul pidas halduskogu konkurssi ebaotstarbekaks, mis-tõttu sellele heakskiitu ei andnud. Linnaosavalitsus aga eiras halduskogu otsust ning eelmisel nädalal avati konkursile laekunud ümbrikud.

Tsingisseri sõnul oli äärmiselt imelik, et ümbrikud pidid linnaosavalitsusse laekuma 14. detsembri varahommikul kella 8.15ks, mil need kohe ka avati ning võitja välja valiti. Linnaosavalitsuse tööpäev algab aga alles kell üheksa.

Konkursi võitjaks tunnistati Urmas Sõõrumaa osalusega ettevõte AS Minu Vara, teine konkursil osaleja oli väidetavalt kinnisvaraärimehe Toomas Tooli ettevõte.

“Kui linnaosavalitsusel oleks olnud võimalus samal päeval ka võitjaga leping sõlmida, oleks seda tõenäoliselt tehtud,” ütles Tsingisser. Tingimused olid seatud nii, et konkursist said osa võtta vaid kaks ettevõtet, lisas ta.

Konkursitingimused nägid ette, et võitnud eraettevõte saab enda käsutusse linnaosavalitsuse arvel olevad 17 miljonit krooni, mis oli kogutud linnaosa hallatavate korterelamute elanikelt majade remondi tarvis.

“Üheksa-kümme kuud tagasi lõpetas linnaosavalitsus remonditööde tegemise. Selle ajaga kogunes linnaosavalitsuse arvele 16-17 miljonit krooni remondiraha. Koos haldamisõiguse üleandmisega oleks riigihankekonkursi võitjale see- sama raha niisama üle kantud. Uue omaniku poolt anti linna-osavalitsusele vaid lubadus, et pindasid hakatakse haldama 57 sendiga ruutmeetri eest,” selgitas halduskogu esimees. Linnaosavalitsus haldas ruume 60 sendi eest ruutmeeter.

lisaraha poolsada miljo-nit krooni. “Seega poleks Minu Vara tehingu eest midagi maksnud, talle oleks kingitud 17 miljonit krooni ning ta oleks oma tegevusega täiendavalt aastas kogunud 40-50 miljonit krooni,” lausus Tsingisser, kelle sõnul läheb erafirma käsutusse nii 17 miljonit krooni kui ka täielik kontroll raha kasutamise üle.

Ta ei osanud öelda, kas asja taga olid linnaosavanema Tatjana Muravjova ning teiste linnaosavalitsuse töötajate isiklikud huvid või mitte. Muravjova kommentaare ei õnnestunud eile saada.

Haabersti linnaosa haldussekretäri Üllar Meristo sõnul toimus riigihankekonkurss kõigile nõuetele vastavalt ning kogu protsessi õigsust kinnitas ka riigihangete ameti kontroll.

“Elamumajanduse korraldamine ei kuulu linnaosavalitsuse halduskogu pädevusse,” lausus Meristo. Tema sõnul jääb raha kontrollimine endiselt linnaosavalitsuse ülesandeks. Lisaks peab riigihanke võitja esitama raha tagatiseks 15 miljoni krooni suuruse garantii.

Haabersti halduskogu liige Aimar Altosaar tunnistas, et talle jäi linnaosavalitsuse argumentatsioon konkursi korraldamise vajalikkusest arusaamatuks. “Pilt selles asjas oli segane,” lausus Altosaar. “Miks on vaja erastada midagi sellist, mis hästi töötab. Mina hääletaksin praegusel hetkel kindlasti selle mõtte vastu.”

Altosaare sõnul põhjendas linnaosavalitsus ühe konkursi korraldamise eesmärgina vähendada linnaosavalitsuse haldusosakonna kulusid. Samas tegutses linnaosa haldusettevõte tulusalt.

Meristo sõnul kirjutatakse konkursi võitnud Minu Varaga leping tõenäoliselt alla veel selle aasta jooksul.

AS-i Minu Vara juhatuse esimees Heigo Kaldra ei pidanud tõenäoliseks, et Haabersti linnaosa valitsus konkursi ebaõiglaselt läbi viis. “Selliste suurte projektidega töötavad mitmed erinevad oma ala spetsialistid ja kogu tegevus on täiesti avalik, läbipaistev ja kontrollitav.”