Levikom esitas Katri Raiki kohta kuriteoteate

 (219)
Lisatud Raiki kommentaar!
Levikom esitas Katri Raiki kohta kuriteoteate
Katri RaikFoto: Jaanus Lensment

Levikom Eesti OÜ esitas avalduse prokuratuurile paludes alustada riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Katri Raik suhtes kriminaalmenetlust. Raiki sõnutsi jäävad väited talle arusaamatuks.

Levikom palus alustada menetlust karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad mõjuvõimuga kauplemist ja ametialast võltsimist seoses erikomisjoni 16. jaanuaril toimunud 5G konkurssi käsitleva istungi protokolli võltsimises.

16. jaanuaril toimus riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istung, milles osalesid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut, sideosakonna juhataja Tõnu Nirk ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kaur Kajak ning mis oli ajendatud Levikom Eesti OÜ avaldusest 5G sageduslubade konkursiga seonduva suhtes. Kõik kutsutud on tegevad 5G sagedusala konkursi ettevalmistamisega ning on selle kohaste otsuste otsustajate ringis.

Korruptsioonivastase erikomisjoni istungi protokoll avalikustati 27. jaanuaril.

Levikom Eesti OÜ juhatuse esimehe Toomas Peegi väitel ilmnes avalikustatud protokolliga tutvudes, et selles ei ole avaldatud tegelikke istungi sõnavõtte ja meelevaldselt on moonutatud sõnastusi või jäetud olulised sõnavõtud üldse välja. „Selliselt sõnastusi muutes ja valikuliselt neid protokollis kajastades on püütud varjata 5G sageduslubade väljastamisega seonduvat korruptiivset ja kartelli kokkuleppele viitavat käitumist," ütles Peek.

Seotud lood:

„Endine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna minister Rene Tammist allkirjastas möödunud aasta 29. jaanuaril 5G konkursi korraldamise määruse, mille alusel piiratakse põhjendamatult ettevõtlusvabadust ja põlistatakse oluline osa rahvuslikust sagedusressursist välismaistele ühiselt turgu valitsevatele ettevõtetele Telia, Tele2 ja Elisa. Levikom on nimetatud konkursi määruse kohtus vaidlustanud," väitis Peek.

Raik: mulle jääb arusaamatuks, millel Levikomi väide põhineb

Katri Raik ütles, et tal pole olnud võimalust tutvuda Levikomi poolt prokuratuurile esitatud dokumentidega ja sai info selle kohta ettevõtte pressiteatest. „Levikom OÜ ei ole viibinud korruptsioonvastase erikomisjoni istungil 16. jaanuaril. Seetõttu on arusaamatu, kust pärineb nende väide, et ei protokollis ei ole esitatud tegelikke istungi sõnavõtte. Komisjoni liikmetel - üks liige igast erakonnast - on alati olnud võimalik tutvuda protokolli kavandiga enne selle allakirjutamist ja avalikuks tegemist. Seda protseduuri olen komisjoni esimehena alati jälginud. Konkreetsele protokolli kavandile ei tulnud ühtegi kommentaari," kommenteeris ta.

Raiki sõnul jääb talle arusaamatuks, millel põhineb Levikom Eesti OÜ väide, et protokollis on püütud varjata 5G sageduslubade väljastamisega seonduvat. „Sageduslubadega seoses on käimas kohtumenetlus, seetõttu on komisjon otsustanud oodata ära lõpliku kohtulahendi," lisas ta.