LHV ja Seesami pensionifondid ühinevad


TALLINN, 14. juuli (EPLO) - Esmaspäeval sõlmisid aktsiaseltsid LHV Varahaldus ja Seesam Varahaldus lepingud, mille eesmärgiks on ettevõtete ühendamine. Tehingu peab heaks kiitma finantsinspektsioon.

Allkirjastatud lepingute tulemusena omandab LHV Varahaldus 100 protsenti Seesam Varahalduse aktsiatest ning Seesam Elukindlustuse AS 34 protsenti LHV Varahalduse aktsiatest. Pärast tehingute heakskiitmist finantsinspektsiooni poolt alustatakse ettevõtete ühendamist.

Kuue pensionifondiga saab ühinenud firma hallatavate fondide arvu poolest võrdseks suurima fondihalduriga Eestis ning pensionifondide varade mahu poolest neljandaks, olles suurim mittepangast pensionifondihaldur, teatas LHV.

LHV Varahalduse juhataja Tõnno Vähi sõnul lubab liitumine pensionifondide varasid efektiivsemalt hallata ning klientidele on võimalik pakkuda suuremat ja mitmekesisemat fondivalikut.

Ka Seesam Elukindlustuse juhatuse esimehe Erki Kilu tähendusel avardab liitumine mõlema firma klientide valikuvõimalusi. “Seesam Elukindlustus on otsinud võimalusi ettevõtte arendamiseks ja tooteskaala laiendamiseks. Ettevõtete ühendamisel saame hakata pakkuma oma klientidele lisaks III samba pensionikindlustusele nüüd ka vabatahtlikku pensionifondi,” märkis Kilu.

Mõlema firma pensionifondide tegevus jätkub klientide jaoks endisel viisil.