LHV ostab ka Danske Banki ülejäänud laenud ära


Pangahooned
Pangahooned,LHVFoto: Tiit Blaat

Varem Danske Banki Eesti eraisikulaenud ostnud LHV pank haarab nüüd 312 miljoni eurose Taani panga ettevõtte- ja KOV laenuportfelli.

LHV saab laenud 19 miljoni eurose allahindusega.

Tehing viiakse lõpule oktoobris, siis kujunevad ka tehingu lõplik maht ja hind. Eelduslikult väheneb portfelli suurus tehingu hetkeks 280 miljoni euroni. Tehingu lõpule viimise eeltingimuseks on loa saamine konkurentsiametilt.

Sisuliselt koosneb soetatav käitis Eesti ettevõtete ja avaliku sektori krediidiportfellist, mille maht on 312 miljonit eurot. Sellest ligi 42% moodustavad ettevõtete laenud ning 54% kohalikele omavalitsustele antud laenud.

LHV hinnangul on tegemist tugeva krediidiportfelliga, milles omavalitsusega seotud laenude kapitalinõuded on võrdlemisi madalad. Käitise juurde kuuluvad üksikud töölepingud, mille täpne arv selgub tehingu tegemise hetkeks. Tehinguga võtab LHV Pank Danske Bankilt üle ligikaudu 670 ärikliendi ja 85 avaliku sektori kliendi teenindamise.

Tehing avaldab LHV finantsseisule märkimisväärset mõju.

2020. aasta aprilli lõpu seisuga ulatus LHV Panga laenuportfell 1746 miljoni euroni. Käitise omandamisega kasvab LHV Panga laenuportfell ligikaudu 280 miljoni euro võrra. Tehingu rahastamiseks kaasab LHV lisaks olemasolevatele hoiustele kokku 250 miljoni euro ulatuses finantseerimisvahendeid. Kuivõrd Eesti klientide hoiused on kasvamas planeeritust kiiremini, on võimalik tehingut pikaajaliselt finantseerida läbi kohalike hoiuste.

Seotud lood:

Lühiajaliselt kasutatakse finantseerimisallikatena ka keskpanga finantseerimisprogramme ning vajadusel hoiuste kaasamise platvorme. Keskpanga vahendite kasutamine toob kaasa raha laenamise Euroopa Keskpanga poolt pakutavatest programmidest, mille tagatiseks on osa soetatavast laenuportfellist. Keskpanga poolt nõutavad intressid on madalamad isegi hoiuse
intressidest.

Puudujääv finantseering kaasatakse hoiuste kaasamise platvormide kaudu, mille osas on peamisteks partneriteks Raisin ja Deposit Solutions. Viimaste kaudu kaasatakse hoiuseid Saksamaa, Austria, Hollandi ja Hispaania eraisikutelt.

Alates tehingu vormistamisest on portfellist lisanduv kasum suurusjärgus neli miljonit eurot aastas. Tehing parandab LHV Panga omakapitali tootlust (ROE) aastas keskmiselt 0,4 protsendipunkti võrra. Tehinguga kaasnev allahindlus kajastatakse tuludes läbi intressitulu üle portfelli eluea. Kui laenulepinguid soovitakse olulises osas muuta või lõpetada, kajastatakse lepinguga seotud allahindlus tuludes samal hetkel.