LHV Varahaldus muutis tingimusi

 (1)

AS LHV Varahalduses muutusid pensionifondide tingimused.

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus teatas, et 1. detsembril 2006. a kinnitati AS LHV Varahaldus nõukogu poolt ning 28. detsembril 2006. a registreeriti finantsinspektsiooni juhatuse otsustega LHV pensionifondide Maailma Aktsiad; Uued Turud; Tasakaalustatud Strateegia; Dünaamilised Võlakirjad, Kvaliteetsed Võlakirjad ja LHV Täiendava pensionifondi tingimuste ja prospektide muudatused.
LHV pensionifondide muudetud tingimustega saab tutvuda fondivalitseja kodulehel.

Kohustuslike pensionifondide tingimused jõustuvad alates 01.01.2008. a, Täiendava pensionifondi tingimused alates 05.02.2007. a.