LHV võlakirjad lähevad avalikule pakkumisele, kauplemine hakkab käima Tallinna börsil

 (4)
Bitcoini eest saab maksta
Bitcoini eest saab makstaFoto: Priit Simson

AS LHV Group kuulutas välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmise NASDAQ OMX Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul.

LHV pakub avalikult kuni 10 000 LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 29.10.2025“ nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,5% aastas ja lunastustähtajaga 29.10.2025, teatas ettevõte.

Juhul, kui avaliku pakkumise käigus toimub allutatud võlakirjade ülemärkmine, on LHV-l õigus suurendada emissioonimahtu ning lasta välja kuni 15 000 allutatud võlakirja.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Allutatud võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul. Allutatud võlakirjad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris ISIN koodi EE3300110741 all.

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.

05.10.2015 kell 12.00 Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus

26.10.2015 kell 17.00 Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp

Hiljemalt 28.10.2015 Allutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine

29.10.2015 või sellele lähedane kuupäev Allutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele

02.11.2015 või sellele lähedane kuupäev Eeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise alustamine NASDAQ OMX Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas)

Seotud lood:

Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV esitas NASDAQ OMX Tallinna AS-i poolt korraldatava reguleeritud turu Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile taotluse LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 29.10.2025“ noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas).

Lisaks LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 29.10.2025“ noteerimisele ja kauplemisele võtmisele esitas LHV NASDAQ OMX Tallinna AS-i poolt korraldatava reguleeritud turu Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile taotluse kokku 318 LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 20.06.2024“ nimiväärtusega 50 000 eurot, intressimääraga 7,25% aastas ja lunastustähtajaga 20.06.2024, noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas).

Allutatud võlakirjad on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris ISIN koodi EE3300110550 all. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 05.10.2015.

Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekt on elektroonilises vormis kättesaadav LHV kodulehel aadressil ja Finantsinspektsiooni kodulehel.