Ligi 3000 Balti ettevõtet saavad soodsamatel tingimustel laenu

 (3)
Ligi 3000 Balti ettevõtet saavad soodsamatel tingimustel laenu
Foto: Rauno Volmar

Swedbank saab järgmise kolme aasta jooksul pakkuda 165 miljoni euro väärtuses laene ja liisinguid ligikaudu 3000-le ettevõttele Eestis, Lätis ja Leedus.

Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja Swedbank allkirjastasid esimesed COSME mitme riigi vahelised lepingud, mida rahastatakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) toetusest. EFSI toetused on tugisambaks Euroopa investeerimiskavale, mille eesmärk on elavdada investeerimist strateegilistesse projektidesse kogu Euroopas.

Tänu COSME lepingutele saab Swedbank järgmise kolme aasta jooksul pakkuda 165 miljoni euro väärtuses laene ja liisinguid ligikaudu 3000-le ettevõttele Eestis, Lätis ja Leedus. EIF pakub COSME programmi raames Swedbankile Euroopa Komisjoni toetatavaid tagatisi. Need lepingud võimaldavad Swedbankil olulisel määral vähendada laenudega seotud tagatisnõudeid ja liisingutega seotud sissemaksenõudeid ning toetavad nii soodsatel tingimustel täiendava rahastuse andmist väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel on piiratud juurdepääs rahalistele vahenditele.

Lepingu sõlmimist kommenteerides ütles töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen: „80% Balti riikides pakutavate töökohtade taga seisavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. Seetõttu on väga oluline luua tingimused, milles neil ettevõtetel oleks võimalik areneda ja kasvada. Tänane leping on ainult üks tähtis osa sellest eesmärgist, muutes paljude Balti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rahalistele vahenditele märksa lihtsamaks. See on ühtlasi suurepärane näide EFSI poolt hõlbustatud piirkondlikust koostööst, mis võimaldab programmis osalevatel riikidel saada kasu suuremast tõhususest ja tegevusulatusest."

Allkirjastamist kommenteerides märkis Euroopa Investeerimisfondi tegevjuht Pier Luigi Gilibert: „See on esimene EFSI COSME mitme riigi vaheline leping Euroopas ja loob Balti ettevõtetele uued rahastamisvõimalused. Valides kahe tehingu sihtgrupiks kolm riiki, on meil võimalik suurendada 3000 piirkondliku väikese ja keskmise suurusega ettevõtte juurdepääsu rahalistele vahenditele tänu partnerlusele Swedbankiga, ning see aitab ühtlasi luua uusi töökohti ja suurendada majanduskasvu.

„Oleme väga uhked selle üle, et Swedbank on esimene Baltimaade äriinstitutsioon, kes toetab umbes 3000 ettevõtet COSME programmi raames," ütles Priit Perens, Swedbanki Balti panganduse juht. „Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi toetusest on kõige suurem abi kasvavatele väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel ei jätku oma äri arendamiseks ning konkurentsivõime kasvatamiseks piisavalt tagatisi, et soodsatel tingimustel laenukapitali kaasata."

Need tehingud kinnitavad EIP grupi pühendumust reageerida kiiresti liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi taotlustele konkreetsete algatuste kiireks käivitamiseks EFSI raames, kiirendades laenude andmist ja tagades tehingud, mille abil luua juurde uusi töökohti ja suurendada majanduskasvu Euroopa Liidus.

Mis on COSME?

COSME on Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm ajavahemikul 2014-2020 ja selle kogueelarve on 2,3 miljardit eurot. Vähemalt 60% programmi vahenditest on mõeldud VKEde juurdepääsu hõlbustamiseks rahalistele vahenditele Euroopas kahe rahastamisvahendi abil. COSME laenutagamisrahastu kaudu antakse finantsinstitutsioonidele tagatisi ja edasigarantiisid, et aidata neid pakkuda VKEdele rohkem laene ja kapitalirenti. See vahend hõlmab ka VKEde laenurahaportfellide väärtpaberistamist. COSME programmi raames investeeritakse samuti omakapitalirahastu kaudu investeerimisfondidesse, pakkudes VKEdele riskikapitali peamiselt laienemise ja kasvu etapis. COSME programm sai inspiratsiooni edukast konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammist (2007-2013), mis aitas mobiliseerida ligikaudu 21 miljardi euro väärtuses laene ja üle 3 miljardi euro suurust riskikapitali rohkem kui 381 000 VKEle Euroopas.