Ligi 90 000 inimesel on tuludeklaratsioon esitamata, enam kui 70 000 neist võiks riigi käest tagasi saada 18,7 miljonit eurot

 (6)
Raha
RahaFoto: Argo Ingver

Maksu- ja tolliamet (MTA)alustab sel nädalal teavituste saatmist nii nendele inimestele, kes saavad oma enammakstud tulumaksu tagasi kui ka neile, kellel on tõenäoliselt kohustus tulumaksu juurde maksta.

„Meie analüüsi kohaselt on tuludeklaratsioon veel esitamata 76 376 inimesel, kellel võib tekkida õigus riigi käest tagasi saada arvestuslikult 18,7 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. Samuti saadame teavituse ka neile 10 417 maksumaksjale, kellel võib tekkida tulumaksu juurde maksmise kohustus summas 3,4 miljonit eurot," lausus maksu- ja tolliameti (teenuste osakonna teenusejuht Hannes Udde.

Lõplik tulumaksu kohustus selgubtema sõnul aga alles tuludeklaratsiooni esitades, kui on arvesse võetud ka maksusoodustused ja täiendavad tulud.

Tänase seisuga on oma tuludeklaratsiooni esitanud 641 839 inimest. Nendest 518 212 saavad tagasi 165,6 miljonit eurot ja 42 777 maksavad juurde 29,4 miljonit eurot. MTA on inimestele praeguseks tagastanud 150,9 miljonit eurot enammakstud tulumaksu.