Ligi aasta aega kestnud läbirääkimised leidsid lahenduse. TS Laevad sai ametiühinguga lõpuks kokkuleppele


Parvlaev Tõll
Parvlaev TõllFoto: Irina Mägi

TS Laevad OÜ ning Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) jõudsid teisipäeval kokkuleppele kollektiivlepingu tingimustes, millega lepiti kokku hulganisti olulisi töötingimusi reguleerivaid sätteid.

"Oleme ametiühinguga pidanud kollektiivlepingu läbirääkimisi alates eelmise aasta märtsist ning hea meel on tõdeda, et oleme tänaseks riikliku lepitaja kaasabil jõudnud tasakaalustatud kokkuleppeni," rääkis TS Laevade juht Jaak Kaabel.

Kuigi tema sõnu pidid kompromisse tegema mõlemad pooled, taandusid lõpuks väga paljud asjad töötajate heaolule. "Ning see on meile oluline," märkis Kaabel. Kuigi leppe allkirjastamine võib mõned päevad aega võtta, hakkas see kolmeaastane lepe teisipäevast kehtima.

Seejuures tunnustas Kaabel väga kõrgelt ka riikliku lepitaja rolli kokkuleppe saavutamisel. "Opereerimise algusest saati oleme oma töötajatele pakkunud kaasaegseid töötingmusi, regiooni keskmist ületavat palka, koolitusi ning muid hüvesid," lausus TS Laevade juht, kes usub, et teisipäevane lepe on sellele hea täiendus.

Kollektiivleping puudutab kõiki TS Laevad töötajaid nii palju kui see on erinevate ametikohtade ja tööde iseloomust tulenevalt asjakohane ning ulatuses, mis tuleneb seadusest või regulatsioonidest ning sõltumata sellest, kas laevapereliikmed kuuluvad ametiühingutesse või mitte.

TS Laevad on pidanud alates eelmise aasta märtsikuust kollektiivlepingu läbirääkimisi Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühinguga, mis esindab ca 14 protsenti ettevõtte töötajatest.