Liidud pöördusid maamaksuvabastuse küsimuses rahanduskomisjoni poole

 (6)
Maamaksust vabastamist võimalik taotleda viimaseid päevi .
Foto: Arno Mikkor, Eesti Päevaleht

Omanike keskliit ja maksumaksjate liit esitasid riigikogu rahanduskomisjonile märgukirja, et kodualune maamaksuvabastus laieneks ka ärimaal elavatele ja kaasomandiga koduomanikele.

Omanike keskliidu peasekretäri Priit Värgi sõnul kohtleb seadusandja koduomanikke ebavõrdselt ja liidud on ka varem rahanduskomisjoni tähelepanu sellele juhtinud, kirjutas BNS.

Ta lisas, et koduomanike ebavõrdne kohtlemine tingituna omanditüübist on liidu hinnangul vastuolus ka põhiseadusega.

Maksumaksjate liidu juht Lasse Lehis täiendas, et antud olukorras on ärimaa osas ka maamaksuseaduse sõnastuses vastuolusid. Nimelt sätestatakse tema sõnul seal, et maksuvabastus kohandub isiku kasutuses olevale elamumaale, kuid kuna korteriomanik kasutab ainult elamumaad, mitte ärimaad, siis ei tohiks omanikule laieneda ka maamaksukohustus.

Värk lisas, et kortermajades, kus osad pinnad on kasutusel büroodena või äripindadena, tuleb koduomanikel, kes ei saa tulu antud äripinnal toimuvast äritegevusest, tasuda proportsionaalselt maamaksu niinimetatud ärimaa eest, mis kuulub kortermaja juurde ning seetõttu on tekkinud olukord, kus korterelamutes elavad koduomanikud said maamaksuteated, kus neil tuleb tasuda rohkem maamaksu kui varem.

Liitude ühisteates seisab ka, et praegu otsitakse ühiselt koduomanikku, kes on valmis enda näite põhjal valmis kohtule hagiavaldust tegema. Kõik kohtukulud jäävad liitude kanda.