Lisaeelarve mahuks on 6,2 miljardit krooni


Lisaeelarve mahuks on 6,2 miljardit krooni
Terje Lepp

Hoolimata mitmete pangandustegelaste soovitusest mitte lisaeelarvet teha, võttis valitsuskabinet vastu otsuse kiita heaks lisaeelarve kulumahuga 6,2 miljardit krooni.

Lisaeelarve tulude mahuks on 6,2 miljardit krooni. Kulude mahuks on 2,7 miljardit krooni ja reservidesse on plaanis suunata 3,5 miljardit krooni.

”Lisaeelarve puhul oleme kulude puhul distsiplineeritud ning pidasime silmas seda, et me oma otsustega sisetarbimist ei õhutaks. Enamus lisaeelarve kuludest on järgmise aasta kulud, mis on otsustatud ära teha juba tänavu, kuna tegu on asjadega, millega tuleks alustada kiiresti. Suurimateks planeeritavateks projektideks lisaeelarves on saatkonnahoonete ostud; kaitseministeeriumi rahvusvahelised hanked; haiglate investeeringud; Tartu Ülikooli keemiahoone remont; päästetehnika, jäämurdja ja piirivalve helikopteri soetamine.”

Lisaeelarvet hakkab parlament arutama 26. septembril.

Lisaeelarve 2007

2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu http://www.fin.ee/doc.php?78681
Lisaeelarve seaduse eelnõu tekstiparagrahvid http://www.fin.ee/doc.php?78688
Lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskiri http://www.fin.ee/doc.php?78682