LKF-i juhib Mart Jesse

 (6)

Eesti Liikluskindlustuse Fondi uueks juhatuse esimeheks sai seni Sampo Pangas töötanud Mart Jesse, ülejäänud kahe juhatuse liikmekandidaadiga jätkuvad kõnelused.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja sõnul kinnitas ministeerium Jesse fondi juhatuse esimeheks neljapäeva õhtul, kahe juhatuse liikme kandidaadiga jätkuvad vestlused, oma sõna on nüüd öelda ka Jessel.

Jesse töötas seni Sampo Panga riskiaktivate osakonna juhina. Juhatuse liikmeteks pürivad fondi praegused ajutise juhatuse liikmed Enno Lelumees ja Sulev Raudsepp.

Liikluskindlustuse Fondi juhatuse esimehe ja kahe liikme konkursile laekus 13 avaldust, personaliotsingufirma Fontes valis neist välja kolm jätkajat — Mart Jesse, Sulev Raudsepa ja senise fondi juhatuse esimehe Enno Lelumehe.

Fondi juhatuse liikmel peab olema akadeemiline kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridus ning kindlustuse või muu finantsteenuse alase töö kogemus. Fondi juhatuse liikmeks võib valida vaid isiku, kellel on lisaks kindlustusandja juhtimiseks vajalikule haridusele ja kogemusele ka laitmatu reputatsioon.

Eesti Liikluskindlustuse Fond on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille ülesandeks on seadusest tulenevate funktsioonide täitmine kindlustusandjana, muuhulgas kuulub fondi kompententsi kindlustustariifide määramine.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi kõrgeim juhtorgan on nõukogu, mille liikmed nimetatakse tähtajatult. Juunist rakendunud seaduse alusel tööd jätkava liikluskindlustusfondi 13-liikmelise nõukogu esimees on rahandusministeeriumi juriidilise osakonna juhataja Alar Urm.

Riigikogus 10. aprillil vastu võetud uus liikluskindlustuse seadus, mis tagab autorite hinnangul oluliselt täielikuma ja kiirema liikluskahju hüvitamise, jõustus 1. juunil. Uus seadus soosib kannatanut, olenemata tema vastutusest ja süüst.

Ekspressi konverents 2020