LOE ettepanekuid, kuidas peaks ametnike kuludel ja ajakasutusel silma peal hoidma

 (164)
Presidendi ametiauto
Presidendi ametiautoFoto: Ilmar Saabas

Eesti Maksumaksjate Liit saatis eile rahandusministeeriumile kirja, kus lisaks arvamusavaldustele maksukorralduse eelnõu punktide kohta, esitab liit ka seaduse täiendamissoovi, kus muuhulgas öeldakse: "Ei saa märkimata jätta, et viimasel ajal on avaliku sektori tegevust üritatud aina rohkem salastada. Selle taustal annab järjekordne samm erasektori „alasti kiskumise“ suunas halva signaali Eesti ühiskonnakorralduse kohta tervikuna."

Meie arvates ootab Eesti avalikkus praegu esmajoones rohkem avalikku infot selle kohta, kui heaperemehelikult käivad meie valitud ja seatud juhid ringi maksumaksja rahaga. Sellega seoses teeme ettepaneku viia kiiremas korras sisse järgmised muudatused:

  • märgistada kõik riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutuste ametisõidukid erivärvi numbrimärkidega;
  • omistada riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutuste nimele registreeritud mobiiltelefoni numbritele eraldi suunakood;
  • panna kõigile riigi raamatupidamiskohustuslastele kohustus esitada igakuiselt oma veebilehel detailne aruanne eelmise kuu jooksul tehtud kuludest, kus oleks nimeliselt ära toodud isikud, kellelt kaupu ja teenuseid ostetud ning samuti kõik töötasu ja muude hüvitiste väljamaksed füüsilistele isikutele;
  • panna kõikidele riigi raamatupidamiskohustuslastele kohustus avalikustada asutuse veebilehel kõik ametnike ja töötajate lähetuste, koolituste, vastuvõttude ja meelelahutusüritustega seotud kulude aruanded ja algdokumendid (mh ka ametiautode ja isikliku sõiduautode kasutamise kohta esitatud sõidupäevikud);
  • kanda kõikide MTÜ-de ja sihtasutuste registrikaardile nende nime järele märge „GONGO“ (government organized non-governmental organization), kui isiku aastatulust üle 50% moodustavad toetused ja eraldised avaliku sektori eelarvetest;
  • lisada äriregistrile elektrooniline rakendus, mis võimaldaks iga äriühingu kohta kuvada andmeid võidetud riigihangete kohta;
  • panna äriühingutele kohustus esitada majandusaasta aruandes eraldi lisa selle kohta, kui suure osa müügitulust on äriühing saanud avaliku sektori üksustega tehtud tehingutest.
Seotud lood:

Järgmises etapis soovitame paigutada kõikide avaliku sektori töötajate töökohtadele valvekaamerad, mis võimaldaksid kõigil maksumaksjatel interneti vahendusel katkematult online-režiimis jälgida ametniku tööd.

Sama meetme raames tuleks ka muuta avalikkusele kättesaadavaks kõikide ametnike arvutis olevad failid ning ühtlasi salvestada ja veebis üles laadida kõik telefonikõned ja e-kirjad. Hea oleks lisada veebirakendusele ka foorum, kuhu kasutajad saaksid kirjutada kommentaare või hinnata ametniku tööd näiteks „plusside“ või „miinuste“ panemisega.

Pärast nende meetmete rakendamist oleme valmis jätkama arutelu eraõiguslike juriidiliste isikute kohta käiva teabe praegusest mahukamast kogumisest ja avalikustamisest.

Target Ärileht