Logistikafirma eksjuhid lükkavad süüdistused tagasi: omanike ainuvalitsev otsustamisstiil tekitas suurt rahulolematust töötajate seas

 (54)
  ELMER MAAS JA VIA3L LADU
ELMER MAAS JA VIA3L LADU FOTO: Marko Mumm

Via3L Spedition OÜ endised juhatuse liikmed ning vähemusosanikud Elmer Maas ja Lauri Latt lükkavad meediale saadetud teates tagasi nende vastu viimastel päevadel esitatud süüdistused ettevõtte ebaseadusliku ülevõtmise osas.Ärileht avaldab teate muutmata kujul.

Via3L Spedition OÜ-s kokku 20-protsendilist osalust omavate vähemusosanike otsus ettevõtte juhatusest lahkuda ei sündinud üleöö ega kergekäeliselt. Vähemusosanikud püüdsid mitme aasta jooksul rahumeelselt lahendada enamusosanikega tekkinud erimeelsusi juhtimise ja ettevõtte edasise arengu osas, kuid enamusosanike kompromissitus viis kõik läbirääkimised tupikusse. Enamusomanike ainuvalitsev otsustamisstiil tekitas suurt rahulolematust ka ettevõtte töötajate seas, mis seadis ettevõtte edasise tegutsemise väga raskesse seisu ja tekitas ettevõtte tuleviku osas ebakindlust.

Vähemusosanike otsus Via3L Spedition OÜ-st lahkuda ei saanud tulla teistele osanikele üllatusena. Vähemusosanikud informeerisid enamusosanikku oma soovist ettevõtte juhatusest lahkuda ametlikult 29. juunil ja 3. juuliks kutsuti kokku osanike koosolek küsimuse arutamiseks. Heas usus, et tekkinud olukorda on võimalik rahumeelselt lahendada, kohale läinud vähemusosanikud sattusid aga vastaspoole juriidilise rünnaku alla, millele järgnes ühekülgne meediakampaania.

Endised Via3L Spedition OÜ juhatuse liikmed kinnitavad, et on veendunud, et nad pole Via3L Spedition OÜ-st lahkudes toime pannud ühtki õigusrikkumist. Samuti pole nad omastanud ettevõtte vara. Elmer Maas ja Lauri Latt ei kuulu OÜ Nordic Spedition juhatusse ega omanikeringi. Kas ja millisel viisil nad hakkavad ettevõttega edaspidi koostööd tegema, näitab tulevik.

Seotud lood:

Kui enamusosanikud tunnevad, et nende õigusi on rikutud, tuleks pöörduda nõuetega kohtusse, kus tsiviilõigusliku kohtumenetluse käigus selgub, kas süüdistustel on alust või mitte. Taunime enamusosaniku käitumist asuda õiguslike sammude asemel ründama vähemusosanikke orkestreeritud meediakampaania kaudu ja kinnitame, et võtame alusetute süüdistuste ümberlükkamiseks kasutusele omapoolsed õiguslikud sammud.

Kutsume kõiki osapooli lahendama pretensioonid ja erimeelsused tsiviliseeritult kohtus ning hoiduma katsetest mõjutada kohtu võimalikku suhtumist ajakirjanduse vahendusel. Seetõttu Elmer Maas ja Lauri Latt tänavad kõiki meediakanaleid võimaluste eest anda intervjuusid ja kommentaare, kuid loobuvad kuni juriidilise menetluse lõpuni täiendavatest avaldustest ning keskenduvad oma igapäevatööle.

Süüdistatakse varguses

Logistikafirma Via3L gruppi kuuluva Via3L Spediton OÜ saatis esmaspäeval koostööpartneritele kirja, milles väidavad, et nüüdseks tagasi kutsutud juhatuse liikmed Elmer Maas ja Lauri Latt on pannud ettevõttes toime varguse. Ettevõtte kahtlustab, et vargus pandi toime ka töötajate kaasabil, kuid täpsem isikute ring on alles täpsustamisel.

"Minema on viidud praktiliselt kõik vajalik teenuse osutamiseks, mistõttu ei ole meil võimalik Teid hetkel kvaliteetselt teenindada. Võtame koheselt kasutusele võimalikud meetmed, et lahendada ülalnimetatud olukord ja sellega seoses Teile tekkinud ebameeldivused," kirjutati koostööpartneritele.