Loo külje alla tuli kaevama veel üks firma


Loo külje alla tuli kaevama veel üks firma
----

Uus huviline kavatseb hakata Jõelähtme vallas lubjakivi hiiglasliku kaarhalli all lõhkama.

Jõelähtme vallas Loo aleviku all olevatele kõrge kvaliteediga lubjakivivarudele ihub juba tükk aega hammast tee-ehitusfirma Lemminkäinen Eesti AS (endine Talter AS). Nüüd on aga lisandunud veel teinegi võimalik kaevandaja, Seapaju Arendus OÜ, kelle kaevandus tuleks lähima küla majadest vaid mõnekümne meetri kaugusele.

Lemminkäineni ligi 40-hektarise karjääri naabrusse tosinahektarist kaevandust kavandav Seapaju Arendus soovib esma­kordselt Eestis kaevandada lubjakivi sisetingimustes. Kavakohaselt peaks ühes 80 × 60 meetri suuruses PVC-kattega hallis toimuma lubjakivi purustamine ja sortimine, teises väiksemas hallis aga kaevandamine.

Urmas Kivisalu Seapaju Arendus OÜ-st ütles, et hallidega oleks võimalik vähendada kaevanduse põhilist halba keskkonnamõju: müra ja tolmu. „Hallide valmistaja on kinnitanud, et nendele on võimalik mü­rataseme vähendamiseks lisada ka täiendavaid isolatsioonikihte,” selgitas Kivisalu. „Sisetingimustes tekkivat tolmuhulka on võimalik aga reguleerida spetsiaalse vihmutussüsteemi abil.” Firma taga on Krediidiinfo andmetel Ene Sahk, AS Favorte ja OÜ Maakri KVF. Seapaju Arendus tegutseb alates mullu jaanuarist.

Kohalikud plaani vastu

Kohalikke ei rahusta järjekordse plaanitava kaevanduse hallidesse viimine karvavõrdki. Veidi enam kui 150 elanikuga Liiva­mäe küla vanem Mart Nuut viitas, et kui Lemminkäinen tahab kaevandada lubjakivi spetsiaalse kombainiga, siis Seapaju kü­sib luba ka lõhkamiseks. „Mõelge nüüd, mis sellest hallist järgi jääb, kui nad selle all lõhkama hakkavad,” osutas Nuut ja lisas, et lähim Liivamäe küla maja jääks kaevandusest 35 meetri kaugusele.

Seotud lood:

Peale müra ja tolmu kardavad kohalikud oma kaevude kuivaks jäämist. Nimelt tuleks piirkonnas lubjakivi kaevandamiseks põhjaveetaset keskmiselt kuus ja pool meetrit alandada, mis võib võtta kaevudest vee.

Kuhu pumbata vett, mis lubjakivikaevandusele omaselt sisaldab sulfaate ja hõljumit, pole veel teada. Võimalike variantidena on kaalutud Pirita jõge ja Maardu järvest algavat kitsukest Kroodi oja.

Jõelähtme vallavanem ja ühtlasi enam kui 2000 elanikuga Loo aleviku vanem Andrus Umboja ütles otse, et senise elukeskkonna hoidmise huvides on vald uute kaevanduste tuleku vastu. Ent valla käed jäävad kaevanduste vastu võideldes lühikeseks, sest Loo lubjakivimaardla kuulub riikliku tähtsusega varude hulka ja selle kaevandamiseks antavad load otsustab kesk­konnaministeerium.

Jõelähtme vald võib selle kohta vaid oma arvamust avaldada.

Arutelu toimub kuu lõpus

•• Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse põhiüksuse nõunik Rein Raudsepp ütles, et Lool kaevandamiseks loa andmist arutades arvestab ministeerium kõiki mõistlikke asjaolusid.

•• Nii nagu Lemminkäinen Eesti AS, soovib ka Seapaju Arendus OÜ Loo aleviku külje alt lubjakivi kaevandada, et sellest kõrgemargilist ehituskillustikku toota. Kui Lemminkäinen kavatseb riigilt taotletava lubjakivivaru ära kaevandada viie aastaga, siis mitu korda väiksemale alale kaevandust kavandav Seapaju Arendus taotleb luba kaevandada seitsme aastaga 823 000 kuupmeetrit lubjakivi.

•• Seapaju Arenduse plaanitava kaevanduse keskkonnamõju hindamise avalik arutelu, kuhu kõiki huvilisi oodatakse, toimub 25. veebruaril kell 15 keskkonnaministeeriumis ja sama päeva õhtul kell 18 Loo keskkoolis.