Lotman: tuumaenergia ei ole jätkusuutlik

 (20)
Lotman: tuumaenergia ei ole jätkusuutlik
Foto: Ilmar Saabas

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) keskkonna, põllumajanduse ja regionaalasjade komisjoni esimees Aleksei Lotman ütles Strasbourgis rahvusvahelise tuumaenergiaalase konverentsi avakõnes, et kuigi tuumaenergia süsinikdioksiidiemissioon on väiksem fossiilkütustel põhineva energeetika omast, ei saa tuumaenergiat siiski lugeda keskkonda säästvaks lahenduseks.

„Tänaseni puuduvad tuumakütuse tootmise ja käitlemise viisid, mis oleksid keskkonnale ohutud. Lahendamata on ka radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise probleemid,“ tõdes Aleksei Lotman ning lisas, et isegi eeltoodud ohtusid arvestamata pole tuumaenergia jätkusuutlik lihtsalt seetõttu, et tuumakütuse varud on lõplikud ja taastumatud.

Lotman märkis oma kõnes, et ENPA keskkonna, põllumajanduse ja regionaalasjade komisjon on tuumaenergia küsimusi käsitlenud mitmes raportis, sest vajadus tagada energiajulgeolek võimalikult väikese keskkonnamõjuga on ilmne ning ühtegi lahendust ei tohi kergekäeliselt kõrvale heita.

Sellest vajadusest tulenevalt on kokku kutsutud ka kõnealune konverents. Siiski on ilmne, et taastuvenergia ja energiasääst pole ainult ohutumad, vaid ka kuluefektiivsemad energia- ja kliimaeesmärkide saavutamisel.