Luku-Expert riigifirma peale kuri: jäägu nad oma liistude juurde!

 (11)
ELMO Rendiauto
ELMO RendiautoFoto: Hendrik Osula

2018. aasta juulikuus toimus ELMO kiirlaadimistaristu enampakkumine, mille võitis kõrgeima pakkumisega Luku-Expert. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kinnitas siiski võitjaks Elektrilevi OÜ, viidates Luku-Experdi pakkumuse puhul vormistuslikele nüanssidele. Luku-Expert vaidlustas otsuse ning esitas Tallinna Ringkonnakohtusse apellatsioonikaebuse, sest firma on seisukohal, et nende pakkumine vastas kõigile enampakkumise teates esitatud tingimustele.

5. juunil 2019 võttis Euroopa Parlament koos nõukoguga vastu direktiivi elektrienergia siseturu ühiste normide kohta. Selle kohaselt ei tohi jaotusvõrguettevõtjad omada, arendada, hallata ega käitada elektrisõidukite laadimispunkte, välja arvatud juhul, kui jaotusvõrguettevõtja omab laadimispunkte üksnes oma tarbeks. Direktiiv näeb võimaluse kasutada ka erandeid, aga artikkel 33 kannab endas mõtet, et liikmesriigid korraldavad korrapäraselt või vähemalt iga viie aasta järel avaliku konsultatsiooni, et hinnata uuesti muude isikute võimalikku huvi omada, arendada, käitada või hallata elektrisõidukite laadimispunkte. Eesti vastavad pädevad asutused peaksid siin võtma eesmärgiks selge, üheselt arusaadava poliitika turupõhise lähenemise läbi elektrimobiilsust tagava taristu osas.

„Hetkel on ELMO ümber toimuvate arengute suund ja tempo isegi mulle kui asjaosalisele arusaamatu. Ikka kipub nii olema, et tunnist saab kaks, päevast saab kaks ning nii mööduvad kuud ja aastad.

On oluline, et direktiivi ülevõtmine ka tegelikult teoks saaks ning kaasataks elektrimobiilsuse sektori ettevõtteid ja organisatsioone. Kõige parema tulemuseni jõuab siis, kui protsess ja keskkond on ja näib kõigi osapoolte jaoks läbipaistev, õiglane.

Veelkord, seadmata kahtluse alla eelmise hanke kohtuotsust, siis selline vaidlus saigi tekkida seetõttu, et kriteeriumite rakendamine oli ilmselgelt ebaselge. Elektrilevil on Eesti rahva ees tähtis roll täita - et elekter jõuaks tarbijani ja isegi siin pole tal monopoolset rolli, kuigi tegu on Eesti suurima võrguettevõttega. Tehkugi seda! Lõpptarbijale suunatud tegevustega las tegelevad selleks loodud ettevõtted," ütles Luku-Expert OÜ juhatuse liige Riho Ever.

„Võimekus opereerida ELMOt on Luku-Experdil täielikult olemas ning ka valmidus partnereid kaasata. Ootame põnevusega ELMO uut hanget."