Luminori juhist Erkki Raasukesest moonutatud pildi maalinud "Kuuuurija" saade sai pressinõukogus tauniva otsuse

 (162)
Artiklit täiendatud 6. märtsil 2019
Luminori juhist Erkki Raasukesest moonutatud pildi maalinud "Kuuuurija" saade sai pressinõukogus tauniva otsuse
Erkki RaasukeFoto: Taavi Sepp

"Kuuuurija" 3. detsembril 2018 eetrisse läinud telesaade keskendus Baltimaade juhtiva panga Luminori juhi Erkki Raasukese suhetele alluvatega. Pressinõukogu tegi 6. märtsil 2019 saate osas tauniva otsuse, leides, et saade rikkus head ajakirjandustava.

“Kuuuurija” 3. detsembril 2018 eetrisse läinud telesaade väitis “nende käsutuses olevate lintide” põhjal, et Eestit võib valitseda peaminister Jüri Ratase asemel hoopis Erkki Raasuke.

Saatejuht Katrin Lust vestles peamiselt ekspankur Hannes Veskimäega, kes töötas pikalt Swedbankis (tähtsaim osa oli majanduskriisi ajal firmadele antud halbade laenudega tegelemine) ja hiljem Nordeas, millest sai Luminor.

Veskimäe sai avalikkuse ees tuntuks aga pigem mõne aasta eest, kui Nordea hakkas teda kiusama ametiühingu loomise pärast ja lõpuks vallandas.

Veskimäe tunnistas, et tema pani kokku ja riputas anonüümselt YouTube'i keskkonda 16-minutilise klipi Raasukese salavestlustega ja skandaalsete ütlustega, mida viimane on hiljem nimetanud kontekstist välja rebitud sõnadeks.

Veskimäe ei avaldanud, kes olid tema allikad, aga ütles, et musta materjali on kolme tunni jagu ja Raasuke nägi palju vaeva, et ülesriputajat tabada (sh kaebas Google'i kohtusse).

"Kuuuurija" keskendus Raasukese puhul kahele asjale. Esiteks väitis telesaade, et Raasukesel on solvavat öelda nii eestlaste kui ka oma töötajate kohta. Esimesi nimetas ta lindistustes madalalaubalisteks idaeurooplasteks ja jussideks, kes ei oska noa ja kahvliga süüa, teisi aga võrdles ametiühingualase tegevuse tõttu terroristidega.

Loe veel

Seotud lood:

Teisaks ei tahtvat Raasuke oma juhitavasse panka üldse ametiühingut ning võrdles ametiühingut väljapressimisega. "Kuuuurija" saade väitis, et kollektiivlepingut töötajatega ei olevat ta tänaseni sõlminud, mis kõigile võrdseid töötingimusi pakuks.

Pressinõukogu tegi Kuuuurija kohta tauniva otsuse
Pressinõukogu arutas Erkki Raasukese kaebust 3. detsembril TV3 eetris olnud Kuuuurija peale ja otsustas, et saade rikkus head ajakirjandustava.

Saade annab ülevaate Erkki Raasukese hoiakutest ametiühingu tegevuse ja kollektiivlepingu sõlmimise ümber tekkinud olukorra kohta.

Erkki Raasuke kaebas Pressinõukogule, et saates avaldatakse tema kohta ebatäpset, moonutatud ja eksitavat infot ning allikate usaldusväärsust ei kontrollitud. Kaebaja ei ole rahul, et saates on kasutatud lindistusi, mis on hangitud salaja. Kaebaja ei ole rahul ka eksitava saatetutvustuse ja juhtlausetega. Erkki Raasuke ei ole rahul, et ta ei saanud saates sõna ega süüdistustega tutvuda. Samuti leiab kaebaja, et tema vastulause avaldati muudetud kujul.

Kuuuurija saatejuht Katrin Lust vastas Pressinõukogule, et Erkki Raasuke on eriti kõrgendatud avaliku huvi orbiidis eelkõige oma suure mõjuvõimu tõttu ning tema tegemiste ja käitumise vastu on väga suur avalik huvi. Katrin Lust märkis, et saate tegemise ajal andis Erkki Raasuke LP-le intervjuu, kuid samal ajal eiras tema intervjuud ja kriitilisi küsimusi. Katrin Lust selgitas, et ei saanud kaebajale saata täispikki linte, sest siis oleks ta aru saanud, missugustel kohtumistel need tehtud on. Katrin Lust selgitas, et ta tegi seda oma allikate kaitsmiseks. Katrin Lust lisas, et taotles mitu korda Erkki Raasukeselt intervjuud. Lõpuks saabus saate eetrisse mineku päeval Erkki Raasukese vastulause, mis ka ette loeti.

Pressinõukogu otsustas, et Kuuuurija rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on videolõikudega auditooriumiga manipuleeritud, sest neis on kokku pandud erinev pilt ja tekst. Lisaks on avaldatud ebaõiget infot kollektiivlepingu kohta, sest saate ajaks oli see juba ligi aasta olnud sõlmitud.

Kuuuurija rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.10., mis näeb ette, et tsitaatide, fotode, heli-ja videomaterjali kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik ning eksitus-ohtlik montaaž, samuti heli või pildi moonutus olgu varustatud asjakohase märke või teadustusega.

Pressinõukogu käsutuses olevastest materjalidest nähtub, et Katrin Lust, TV3 ja TV3 esindaja tegid korduvalt katseid saada Erkki Raasukeselt intervjuu, mistõttu ei ole korrektne kaebuses väidetu, et kaebajale sõna ei pakutud.

TV3 avaldas Pressinõukogu otsuse 4. märtsil.

Läinud nädalavahetusel LP-s ilmunud intervjuus räägib aga Raasuke ise pikalt tekkinud arusaamatustest. Ta ei avalda küll kohtumist lindistanud inimese nime.

"Sama inimene tunnistas kohtumisel, et tema kirjutaski ringkirja, mida ma taunisin. Nägin teda esimest korda elus ja olin segaduses: kuidas saab sedasi käituda? Ärritusin. Järgnes 30 minutit valju sõnavahetust. Kui sain paar nädalat hiljem anonüümkirja väljavõtetega sellest kohtumisest ja veel natuke hiljem esimese päringu meediast, mõistsin, et need omavahelised kohtumised lindistati ja olin lasknud ennast rumalalt provotseerida. Minu viga! Olukord läks käest ära ja vabandan oma sõnakasutuse ja kohatute võrdluste eest. Ühtlasi palun vabandust neilt inimestelt, keda järgnenud lärm ja keda ka ma ise ebaõnnestunult kahtlustasin. Hoolimata olukorrast ei olnud selleks õigustust," rääkis Raasuke LP-le.

Loe Raasukese selgitusi pikemalt SIIT.