Maakri tänavale tuleva tornelamu projekt pole valmis?


Linnaplaneerimisamet pole näinud Maakri tänav 36 FKSMi ehitatava 19-korruselise tornelamu projekti ega eskiislahendusi. Hoone esimese projekti koostanud Peeter Pere avaldas kahtlust, kas hoonele üldse projekti ongi.

"Nad tühistasid meie poolt tehtud projekti, mis konkursi võitis, ja korraldasid uue konkursi," kinnitas arhitekt Peeter Pere arhitektuuribüroost Pere & Muru MEGAle. Ta lausus, et tühistamise põhjuseid võib alati välja mõelda. "Nad nimetasid ühe põhjusena turusituatsiooni muutumist, et uues situatsioonis nõutakse korteritelt teistsugust sisu," täiendas ta.

Peeter Pere sõnas, et projekti tühistamine polnud kõige korrektsem, aga tellija on eraettevõte, kes võib ise koostööpartnereid valida. "Võib-olla neil polegi uut projekti," ütles Pere.

Linnaplaneerimisameti arhitekt Mare Lõhmus tõdes, et detailplaneeringu järgi peab tulema Maakri 36 korruselamu-ärihoone, millel on maa-alused garaažid. "Me pole näinud selle hoone eskiisi, projekti. Neil pole ehituslubagi, kuidas nad saavad ehitama hakata?" ütles ta.

"Kui kõik läheb, nagu planeeritud, alustame ehitusega veel sel aastal," ütles BNS-le FKSM-i nõukogu esimees Tiit Kuuli uue hoone kohta.

Tema sõnul peaks uus kõrghoone kerkima Stockmanni kaubamaja lähedusse Maakri tänava ääres, krundil on eelnevalt vaja teha väikeseid lammutustöid.

Samuti pole tema sõnul veel lõplikult selge, kas FKSM viib projekti ellu üksinda, või kaasab ka partnereid.