Maanteeameti värskelt sõlmitud leping peaks eemaldama viimase ohtliku pudelikaela Tallinna ringteel

 (36)
Tallinna ringtee
Tallinna ringteeFoto: Andres Putting

Teisipäeval allkirjastasid maanteeamet ja Rail Baltic Estonia ettevõttega AS YIT Infra Eesti lepingu Luige–Saku neljarajalise lõigu ehitamiseks. Lepingu kogumaksumus on 19 miljonit eurot.

"Luige-Saku teelõigu valmimisega saab viimane ohtlik pudelikael Tallinna ringteelt eemaldatud," märkis maanteeameti põhja regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Tükk. Tema sõnul on ehitustööde järgselt võimalik Tallinna ringteel alates Kanamast kuni Väo sõlmeni sõita terves ulatuses mööda 2+2 ristlõikega maanteed.

Luige–Saku ehitus on esimene maanteeameti koostööprojekt OÜ Rail Baltic Estoniaga. Kolmest teelõigule tulevast paarisviaduktist üks, Saustinõmme viadukt, hakkab ületama planeeritud Rail Balticu trassi. Rail Baltic Estonia tehnilise juhi Anvar Salometsa sõnul on rajatav Saustinõmme viadukt raudteeprojektile märgilise tähendusega.

"Viimastesse kuudesse langeb mitmeid olulisi arenguid Rail Baltica rajamisel – Pärnu-Rapla lõigul on alustatud põhiprojekti koostamisega, sõlmitud on esimesed maade omandamise kokkulepped ning Saustinõmme viadukti näol lüüakse mais kopp maasse Rail Baltica põhitrassi ehitusel," sõnas Salomets.

Lisaks rajatakse ulukitunnelit ületav Tammemäe viadukt ning Saku viadukt kõrvalmaantee nr 11340 ja raudtee ületamiseks. Kogu maanteelõik piiratakse ulukitaraga. Ehitatakse ümber eritasandiline Männiku ristmik ja rambid, rajatakse maanteevalgustus ning ehitatakse karjäärialale juurdepääsuks kogujatee. Seitsmest mahasõidust neli suletakse. Nii saab liiklemine ohutum ja sujuvam.

Seotud lood:

Ehitustöödega on plaanis alustada mais ja kõik tööd peaksid olema lõppenud 2021. aasta II kvartaliks. Ehitustööde kogumaksumus on 19 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus maanteeameti tööde osale on 85%.

Rail Baltic Estonia OÜ poolt finantseeritav Saustinõmme viadukt ning sellest tulenevad lisatööd moodustavad ca 36% kogumaksumusest.