Majanduskasv sai hoogu juurde, enim panustas ehitus

 (7)
Ehitus Tallinnas.
Porto Franco ehitusel valati ühe ööpäevaga Eesti rekordkogus betooni Foto: Porto Franco

Eesti sisemajanduse kogutoodang (SKT) suurenes selle aasta II kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 3,7%, teatas statistikaamet.

2018. aasta II kvartalis oli SKT jooksevhindades 6,4 miljardit eurot.
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKT kasvas võrreldes eelmise kvartaliga 1,4%. Võrreldes 2017. aasta II kvartaliga suurenes sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKT aga 3,7%.

Kuuendat kvartalit järjest panustas majanduskasvu enim ehituse tegevusala lisandväärtuse kasv. Sellele järgnes üha tugevnev töötlev tööstus, mille panus oli viimase kolme aasta suurim. Olulisemateks panustajateks olid veel kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, veondus ja laondus ning info ja side. Peamisteks majanduskasvu pidurdajateks olid põllumajandus, metsandus ja kalandus, energeetika ja haldus- ja abitegevused.

Sisenõudlus suurenes II kvartalis 4,5%. Jätkuvalt pidurdab sisenõudlust kapitali kogumahutus põhivarasse, mis langes 0,8%. Investeerimistegevus on vähenenud kõigis põhivaraliikides kogu mittefinantsettevõtete sektoris. Seevastu ülejäänud sektorites võis näha kapitali kogumahutuse kasvu. Eratarbimise kasvutempo II kvartalis oluliselt ei muutunud, püsides 4,0% juures.

Kaupade ja teenuste eksport kasvas II kvartalis 5,9%. Esimese kvartali langusest taastunud kaupade eksport kasvas 5,0%. Enim mõjutas seda arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete, mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste ning puittoodete eksport. Kiirenevalt kasvavat teenuste eksporti mõjutasid enim arvutiteenused ning laondus ja veondust abistavad tegevused. Kaupade ja teenuste import suurenes II kvartalis 7,0%, teenuste import seejuures koguni 11,0%. Netoekspordi osatähtsus SKT-s oli II kvartalis 3,6%.

Seotud lood:

Tootlikkus kasvas väga vähe

Vaatamata kiirenenud majanduskasvule, ei olnud olulisi muutusi tootlikkuse näitajates. Tootlikkus tunni kohta kasvas vaid 0,7%. Tootlikkus hõivatu kohta kasvas 1,0%. Tänu veidi aeglustunud palgakasvule aeglustus tööjõu ühikukulu kasv, mis esimeses kvartalis oli 4,3%.

Statistikaamet revideeris iga-aastase tavapärase revisjoni käigus aastate 2014–2017 rahvamajanduse näitajaid pakkumise ja kasutamise tabelite ning ettevõtete aastaaruannete põhjal. Samuti avaldati 2018. aasta I kvartali uuendatud andmed.